Información municipal y Catálogo de trámites

 • Punt d'accés electrònic

  És el portal d'internet de l'Ajuntament de Lleida que permet l'accés a la informació municipal publicada, així com a la Seu electrònica.

 • Seu electrònica

  És el punt d'accés únic a disposició de la ciutadania i de les empreses perquè puguin consultar la informació necessària per realitzar les gestions públiques.

  També inclou la carpeta ciutadana, des d'on es poden realitzar aquestes gestions de forma electrònica, a mode d'oficina virtual, sense restriccions horàries ni d'espais, amb les màximes garanties jurídiques i establint sistemes de comunicació segura.

  A través de la "meva carpeta" i de "seguiment de tràmits" també es pot consultar l'estat de les tramitacions electròniques, contribuint així a un ús més eficaç i eficient dels recursos públics.

  La seu electrònica ha de complir amb els requisits d'integritat, veracitat i actualització de la informació, i es regeix pels principis de transparència, publicitat, responsabilitat, qualitat, seguretat, disponibilitat, accessibilitat i interoperabilitat.

 • Catàleg de tràmits i serveis

  És una relació actualitzada de tots els tràmits i serveis municipals que estan disponibles als ciutadans i a les empreses, amb distinció d'aquells que són només informatius dels que es poden tramitar de forma electrònica amb i sense certificat digital, així com també ens indica aquells tràmits que incorporen impresos i aquells que disposen de sistemes de pagament.