Slider

La carta de serveis és una eina de comunicació i de gestió de la qualitat basada en la millora continua dels serveis que presta l'Ajuntament de Lleida, per tal de donar una millor resposta a les necessitats reals de la ciutadania.

La carta de serveis ens permet definir i fer difusió dels compromisos i serveis que assumeix l'ajuntament, així com fer un seguiment del grau de compliment d'aquests compromisos, comunicar els resultats assolits al final de cada any i establir mecanismes millora continua que inclouen el diàleg entre l'ajuntament i la ciutadania a través dels canals establerts en aquesta carta de comunicació i col·laboració.

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Lleida amb la voluntat de continuar treballant sota els principis d'eficàcia, transparència i bon govern, així com de millora constant de la qualitat i dels serveis que aquest ajuntament ofereix als ciutadans i ciutadanes, ha acordat iniciar el procés d'elaboració de les diferents Cartes de Serveis municipals.

Acord Junta de Govern

La nostra carta de serveis està composta per:

Informació municipal i catàleg de tràmits
Catàleg de serveis municipals
Col·laboració i participació de la ciutadania

Noticias