Condicions d'ús

Inici > Condicions d'ús

L’accés a les dades que l’Ajuntament de Lleida ha publicat suposa l’acceptació de les següents condicions d’ús. 
Aquestes condicions tenen l’objectiu de protegir les dades i promocionar el compromís que l’Ajuntament de Lleida té amb la reutilització de la informació del sector públic; permetent que els destinataris dels conjunts de dades contribueixin al creixement de la comunitat aportant els beneficis obtinguts a partir de la seva explotació. En cas de dubte, pot ficar-se en contacte amb nosaltres mitjançant l’adreça electrònica: informatica@paeria.cat 

En termes legals, la reutilització de la informació pública està regulada en la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, que transposa la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell.

Avís legal

El contingut i la informació publicada a Lleida Ciutat Oberta resten subjectes als drets de propietat intel•lectual, la seva titularitat correspon a l’Ajuntament de Lleida. En el conjunt de dades publicades poden concórrer també els drets derivats de la normativa de reutilització de la informació del sector públic. En tot cas l’usuari assumeix en la descàrrega i la utilització de dades el compliment d’aquests compromisos:

  • Que no s’alterarà el contingut de la informació
  • Que no és desvirtuarà el sentit de la informació
  • Que es citarà la font i es complirà els requisits establerts sobre l’ús de les dades
  • Que es mencionarà la data de la darrera actualització

El reconeixement de l’autoria de l’Ajuntament de Lleida com a font dels conjunts de dades es farà de la forma següent: 
Origen de les dades: Ajuntament de Lleida 
La utilització de la informació d’aquest web que vulneri els termes establerts, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel•lectual de l’Ajuntament de Lleida, donarà lloc a l’exercici de les accions legals que corresponguin a l’Administració i a les responsabilitats que se’n derivin. 

Garantia del conjunt de dades. Exclusió de responsabilitats

La informació publicada té valor informatiu. L’Ajuntament de Lleida no ofereix garanties sobre el conjunt de dades, malgrat els esforços per gestionar-los correctament, no pot assegurar la integritat, actualització, precisió o accés continu a aquestes dades. La utilització del conjunt de dades per part dels usuaris es farà sota la seva responsabilitat. L’Ajuntament de Lleida i els seus organismes no es fan responsables dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, de forma directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials etc. provocats per l’ús dels conjunts de dades. 

Propietat intel·lectual

L’exercici dels drets de propietat intel•lectual de les Dades Obertes de l’Ajuntament de Lleida, si no s’indica el contrari, es publiquen sota els termes de llicència Open Data Commons Attribution License,que permet:

  • Que es pugui copiar, distribuir i utilitzar la base de dades
  • Que es pugui produir obres de la base de dades
  • Que es pugui modificar, transformar i construir sobre la base de dades

Recomanacions

S’insta als usuaris que utilitzin, reprodueixin, modifiquin o distribueixin els conjunts de dades, què posin en coneixement de l’Ajuntament de Lleida tots els projectes relacionats o derivats de l’ús de les dades, per tal de difondre’ls amb l’objectiu d’estimular les polítiques de reutilització d’informació del sector públic i aprofitament comú per usuaris i agents.

El més descarregat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.

Aquest projecte no ha suposat cap despesa pressupostària ni ha estat externalitzat per part de l'Ajuntament de Lleida.
Unió Europea - Fons Europeu de Desenvolupament Regional
Generalitat de Catalunya - Departament de Governació i Relacions Institucionals
Diputació de Lleida
Assessorament a l'usuari
© Ajuntament de Lleida | Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida

paeria.cat