El taller es realitza els dimarts, fins el mes de juny.

18 dones de 15 associacions de col·lectius migrants de Lleida ciutat participen al projecte “Dones en transformació mitjançant l’expressió artística”

Una iniciativa que impulsa la Regidoria de Cooperació per afrontar el dol migratori

Una iniciativa que impulsa la Regidoria de Cooperació per afrontar el dol migratori

El tinent d’alcalde d’Acció i Innovació Social, Carlos Enjuanes, i el regidor de Cooperació, Jackson Quiñónez, visiten avui una de les sessions del projecte "Dones en Transformació" que organitza la Regidoria de Cooperació. La proposta està dirigida a  les dones de les associacions o persones que en la seva família hagin tingut alguna experiència migratòria.

En aquest taller d'expressió artística amb una durada de 12 sessions, cada dimarts, fins al 18 de juny, es treballa l’empoderament de la dona i la gestió de les emocions en relació amb el procés migratori a través de disciplines artístiques com la dansa, la música, la pintura, entre d'altres, amb les quals es poden descobrir noves formes de comunicació com és l'expressió corporal no verbal.

Un dels objectius principals del projecte es tornar a introduir al món associatiu a dones que en un passat havien estat vinculades a diferents xarxes socials i culturals, amb la finalitat de recuperar la visió i la presencia femenina dins de les associacions de col·lectiu migrant.

Altres objectius del projecte en l’àmbit de la salut emocional en aquest col·lectiu són la gestió del dol migratori, l'elaboració del trauma, les absències, la construcció indentitària o les experiències biogràfiques.

El grup inscrit inicial és de 18 persones, provinents de 15 associacions del col·lectiu migrant de la cutat de Lleida i, en un grup reduït, fan seguiment  dels processos migratoris individuals.

Es pretén crear un espai de confiança i complicitat amb recursos creatius, explorar les necessitats individuals, realitzar un acompanyament garantint la privacitat i afavorir l’empoderament de les integrants essent un punt de suport i sinergia i un espai d’expressió sense judicis.

Les sessions estan dirigides per  la terapeuta Gemma Abelló que ofereix recursos per a l'apoderament de les dones membres de diferents associacions i col·lectius d’origen migrant de la ciutat de Lleida, amb la finalitat de treballar per la millora del seu benestar emocional i social a partir del treball introspectiu, analitzant les experiències que han viscut al llarg de les seves vides.

Les sessions d’expressió artística transiten entre diverses disciplines creatives com són l'art, la música, la dansa o el teatre per accedir a l'inconscient emergent que aflora des de la pròpia pràctica artística. Es treballa per a descobrir la narrativa personal i resignificar-la. També es treballa el vincle per obrir noves vies d’expressió que van més enllà de les verbals, els dols, els processos estructurals de la identitat i l’empoderament de les usuàries. 

Les teràpies artístiques es fonamenten en les bases de les diferents corrents psicològiques i la psicoanàlisi. Permeten fer un recorregut simbòlic entre la creació artística i la pròpia vida per a generar espais segurs sense judicis.