Grups municipals 2023-2027

El Consistori està format per sis grups municipals.