<bound method DexterityContent.Title of <NewsItem at /fs-paeria/paeria/ca/actualitat/noticies/21875>>.

L’Alcalde de Lleida, Àngel Ros, rep el segell Infoparticip@ 2014 en reconeixement a la transparència i qualitat de la comunicació pública de l’Ajuntament de Lleida

-Lleida és un dels 20 municipis catalans, l’únic gran municipi juntament amb Tarragona, que ha assolit el 100% en l’enquesta de transparència i qualitat de la comunicació pública que elabora la UAB- L’acte l’ha presidit la vicepresidenta de la Generalitat de Catalunya, Joana Ortega, a qui l’alcalde li ha tramès la seva solidaritat davant l’acceptació a tràmit del TSJC de la querella de la fiscalia per pressumpta desobediència en el procès participatiu del 9 de novembre

-Lleida és un dels 20 municipis catalans, l’únic gran municipi juntament amb Tarragona, que ha assolit el 100% en l’enquesta de transparència i qualitat de la comunicació pública que elabora la UAB- L’acte l’ha presidit la vicepresidenta de la Generalitat de Catalunya, Joana Ortega, a qui l’alcalde li ha tramès la seva solidaritat davant l’acceptació a tràmit del TSJC de la querella de la fiscalia per pressumpta desobediència en el procès participatiu del 9 de novembre

L'alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha rebut aquest vespre el segell Infoparticip@ 2014 que distingeix a l’Ajuntament de Lleida el màxim nivell en matèria de la qualitat i la transparència de comunicació pública atenent als criteris que fixa el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la UAB. 20 ajuntaments d’arreu de Catalunya han rebut de mans de la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, aquest reconeixement a les bones pràctiques en matèria d’informació i comunicació pública, entre ells l’Ajuntament de Lleida. L’Ajuntament de Lleida és un dels 20municipis de Catalunya, l’únic gran municipi juntament amb Tarragona, que ha assolit el 100% dels requisits de l’enquesta que s’avaluen en aquesta onada. Aquesta enquesta avalua qüestions bàsiques sobre la gestió i les eines per a la participació ciutadana.

En el marc de la trobada, l’Alcalde de Lleida ha tramès a la Vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, la seva solidaritat davant l’acceptació a tràmit del TSJC de la querella de la fiscalia per pressumpta desobediència en el procès participatiu del 9 de novembre i el seu desig que “no tingui conseqüències a cap nivell”.

Compliment del 100% de l’enquesta

L’Ajuntament de Lleida ha complert el 100% de l’enquesta inforparticip@ que realitza la Universitat Autònoma de Barcelona i analitza un seguit d’indicadors de transparència i qualitat de comunicació pública amb què els ajuntaments han de comptar a les seves webs municipals.

La Paeria ha complert amb tots els indicadors (41) que demana l’enquesta. En la darrera onada d’aquesta enquesta l’Ajuntament de Lleida havia assolit un 68% dels indicadors, per tant ha superat tots els barems que es demanen i ha assolit el 100%.

La Paeria ofereix informació sobre tots i cadascun dels punts que fixa aquesta enquesta: qui són els representants polítics, com es gestionen els recursos col•lectius, com s’informa de la gestió d’aquests recursos i quines eines s’ofereixen per a la participació ciutadana en el control democràtic. En tots aquests aspectes l’Ajuntament de Lleida compleix totalment els requeriments de l’enquesta, tant pel que fa al contingut de la informació com a la seva visibilitat a la pàgina web de l’Ajuntament de Lleida.

El Mapa Inforparticipa és un producte del Laboratorio de Periodismo y Comunicación para la Ciudadanía Plural (LPCCP) de la Universitat Autònoma de Barcelona, resultat d’haver desenvolupat el Mapa de las Buenas Prácticas de la Comunicación Local en Cataluña. Formen part de l’equip d’investigador membres de la UAB i de les universitats de Girona, la UPC, la UVIC, la Universidad de Málaga, la Facultad de Comunicación de la Universidad de SanJorge, la Universidad de la Laguna, la Universidad de Santiago de Compostela o la Universidad Rey Juan Carlos.

Els resultats són el fruit de la darrera onada de l’enquesta, que s’ha realitzat entre el 5 de maig i el 31
d’octubre d’aquest any. Lleida és un dels 20 municipis de Catalunya que ha assolit el 100% dels requisits de l’enquesta que s’avaluen. La mateix temps, 67 webs d’arreu Catalunya han assolit aquesta distinció que assoleix enguany la seva segona edició.

Més elements de transparència al web de Paeria

Recentment, l’Ajuntament de Lleida ha donat una pas més en matèria de transparència i ha incorporat 38 nous documents que es poden consultar des de la pàgina web. Cal destacar que d’aquests, n’hi ha 16 que la Paeria posa a disposició de la ciutadania via telemàtica amb la voluntat d’obrir encara més l’administració i els serveis municipals a tots els ciutadans i ciutadanes, tot i que la Llei de transparència no obliga a publicar aquestes informacions.
Aquests documents amplien encara més la informació ja incorporada fins ara a la web, i que ha fet mereixedora la Paeria del segell Infoparticipa que atorga el Laboratori de Periodisme i Comunicació per la a Ciutadania per a la Ciutadania Plural de la UAB.
Les noves informacions incorporades a les quals l’Ajuntament no hi està obligada per criteris de transparència són les següents:
-Ordres del dia prèvies al Ple Municipal
-Publicació del catàleg general de serveis, les seus dels serveis i equipaments de l’entitat
-El web mostra els àudios emmagatzemats dels plens
-Publicació íntegra de les resolucions judicials que afecten a l’Ajuntament
-Publicació d’un Codi ètic o de Bon Govern de l’Ajuntament
-Dades sobre preguntes rebudes de ciutadans o organitzacions
-Informació actualitzada situació mediambiental del municipi
-Agenda institucional de l’alcalde
-Publicació de polítiques i programes de l’Ajuntament relatius al Medi Ambient i informes de seguiment
-Estudis d’impacte ambiental, paisatgístics relatius a elements mediambientals
-Publicació de les modificacions, reformats i complementaris dels projectes de les obres més importants
-Informació sobre les obres més importants que estan en curs
-Inversió en infraestructures per habitant, despeses de l’exercici executats en inversió en infraestructures per nombre d’habitants
-Proporció d’ingressos de l’urbanisme
-Relació detallada de cotxes oficials (de propietat o llogats) adscrits a l’Ajuntament
-Publicació dels informes interns del òrgans d’assessorament jurídic i de la intervenció
El web www.paeria.cat millora i incorpora informacions via web en la línia de l’aplicació de la Llei de Transparència, entre les quals destaquen, per exemple, la publicació de les adreces electròniques de l’alcalde i els regidors, l’inventari de béns i drets de l’Ajuntament, la inversió per habitant, el deute públic municipal consolidat i la seva evolució en comparació amb períodes anteriors, la composició i convocatòria de les meses de contractació i el cost dels serveis finançats amb taxes o preus públics. També es poden consultar digitalment els contractes formalitzats per l’ Ajuntament, la inversió en infraestructures per habitant, els contractes menors, els convenis subscrits o les subvencions i es troba en tràmit la publicació del Registre d’Interessos i de béns dels alts càrrecs de l’Ajuntament.
Aquest conjunt de noves informacions se sumen a les ja implementades i millorades, que han fet mereixedores del segell Infoparticipa que atorga el Laboratori de Periodisme i Comunicació per la a Ciutadania per a la Ciutadania Plural de la UAB, en reconeixement a la qualitat de la comunicació pública local.