<bound method DexterityContent.Title of <NewsItem at /fs-paeria/paeria/ca/actualitat/noticies/25800>>.

L’Ajuntament de Lleida posa en marxa una plataforma electrònica que permet fer de manera telemàtica prop d’un 75% de les tramitacions relatives a activitats econòmiques

La Paeria també preveu incorporar a la plataforma, en uns sis mesos aproximadament, els tràmits relatius a expedients d’obres Fèlix Larrosa: “El nou sistema ha de revertir en una millor gestió pública, en l’agilització dels tràmits administratius i en l’estalvi de temps per a particulars, empreses i professionals” Montse Mínguez: "Les tecnologies ens permeten avançar cap a un millor servei al ciutadà"

La Paeria també preveu incorporar a la plataforma, en uns sis mesos aproximadament, els tràmits relatius a expedients d’obres Fèlix Larrosa: “El nou sistema ha de revertir en una millor gestió pública, en l’agilització dels tràmits administratius i en l’estalvi de temps per a particulars, empreses i professionals” Montse Mínguez: "Les tecnologies ens permeten avançar cap a un millor servei al ciutadà"

L’Ajuntament de Lleida ha presentat avui una plataforma electrònica que permet fer, de manera totalment telemàtica, prop del 75% de les tramitacions relatives a activitats econòmiques que actualment es presenten al consistori lleidatà. La 1a tinent d’alcalde i regidora responsable de Noves Tecnologies, Montse Mínguez i el tinent d’alcalde i regidor d’Hàbitat Urbà, Rural i la Sostenibilitat, Fèlix Larrosa, han donat a conèixer avui els detalls del nou sistema, que “ha de revertir en una millor gestió pública i en l’agilització dels tràmits administratius”.

Durant la seva intervenció, Fèlix Larrosa ha posat de manifest que el nou sistema “suposa un abans i un després en la relació entre administració i administrats” i ha demanat “coresponsabilitat, empatia amb l’administració i un procés de mútua confiança en l’ús de la nova plataforma, ja que els tràmits presentats de manera on-line tenen validesa des del mateix moment que es presenten ”. Per la seva banda, Montse Mínguez ha destacat “el canvi de mentalitat que suposa la posada en funcionament d’aquesta plataforma electrònica” i ha subratllat que "les tecnologies ens permeten avançar cap a un millor servei al ciutadà".

La plataforma que es posa en marxa avui mateix està adreçada a persones físiques o jurídiques que vulguin iniciar activitats econòmiques innòcues i de baix risc, incloses en els annexos de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de la Generalitat i dels Governs Locals de Catalunya, i també a les activitats, no incloses en la citada llei, subjectes a presentar una comunicació prèvia o una declaració responsable que s’assenyalen en l’article 21 de l’Ordenança Municipal d’Intervenció Administrativa i control d’activitats.

A partir de demà, els tràmits que es podran fer totalment de manera electrònica serà la presentació de la comunicació prèvia per l’inici i modificació d’activitats de baix risc, la presentació de la declaració responsable per a l’inici i modificació d’activitats innòcues i la sol·licitud de l’informe previ en matèria d’incendis, unes activitats que suposen prop del 75% de l’activitat econòmica a Catalunya i el 51,5% de la població ocupada –segons el canal empresa de GenCat. A nivell d’expedients presentats, representa aproximadament la tramitació electrònica de 680 sol·licituds anuals.

Paulatinament s’aniran incorporant a la plataforma més tràmits, com per exemple els expedients d’activitats i expedients d’obres, que suposen aproximadament uns 1000 expedients d’activitats anuals i uns 1.600 expedients d’obres anuals. Com a expedients d’activitats destaquen les llicències i comunicacions prèvies per iniciar activitats subjectes a la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats; les llicències i comunicacions prèvies per a efectuar espectacles i activitats recreatives extraordinàries; i els controls inicials i periòdics de les activitats. Com a expedients d’obres es preveu incorporar a la plataforma les llicències i comunicacions prèvies per a realitzar obres.

Fèlix Larrosa ha explicat que en uns sis mesos aproximadament totes aquestes sol·licituds es podran fer totalment de manera telemàtica. A més a més, ha afegit que “un avantatge significatiu, a més a més de l’estalvi de temps i desplaçaments, és que ciutadans, empreses i professionals podran realitzar el seguiment on-line els tràmits presentats i conèixer, en tot moment, en quin estat de gestió es troben les seves sol·licituds”.

Per accedir a la plataforma cal fer-ho des del portal web www.paeria.es. Una vegada al web de l’Ajuntament de Lleida, cal anar a tràmits i, posteriorment, a intervenció administrativa de les activitats. En tots els tràmits apareix la informació actualitzada referent al procediment i es pot realitzar el tràmit electrònicament si s’accedeix amb certificat digital.

Cal destacar que aquesta plataforma electrònica permetrà a l’Ajuntament de Lleida esdevenir integrar-se a la Finestreta Única Empresarial (FUE), que és la xarxa interadministrativa que té la finalitat de facilitat l’accés als tràmits que són competència de les administracions públiques i facilitar l’accés a l’activitat econòmica.