<bound method DexterityContent.Title of <NewsItem at /fs-paeria/paeria/ca/actualitat/noticies/25956>>.

Àngel Ros recull el Premi Reina Letizia d’Accessibilitat Universal de Municipis

Lleida obté el primer premi d’Accessibilitat Universal per a municipis majors de 100.000 habitants en reconeixement al treball de la ciutat per millorar l’accessibilitat universal de les persones amb discapacitat al medi físic, l’educació, la cultura, l’esport, el turisme, el transport i les noves tecnologies de la informació i de la comunicació

Lleida obté el primer premi d’Accessibilitat Universal per a municipis majors de 100.000 habitants en reconeixement al treball de la ciutat per millorar l’accessibilitat universal de les persones amb discapacitat al medi físic, l’educació, la cultura, l’esport, el turisme, el transport i les noves tecnologies de la informació i de la comunicació

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha recollit avui el premi Reina Letizia d’Accessibilitat Universal de Municipis en reconeixement a la tasca de la ciutat per adaptar-se a les necessitats de les persones amb discapacitat i facilitar la seva plena participació en el medi físic, l’educació, la cultura, l’esport, el transport i les noves tecnologies de la informació i de la comunicació.

El paer en cap, que ha recollit el guardó de mans de la Reina Letizia en un acte celebrat a Madrid, ha remarcat que “aquesta distinció reconeix l’esforç que la Paeria duu a terme per a la normalització i la integració de la ciutadania, siguin quines siguin les seves condicions, així com per la seva participació activa en l’àmbit local”. “El conjunt d’accions que es mostren al projecte contribueixen a la sensibilització per l’accessibilitat i fomenten la igualtat ciutadana. Seguim treballant amb els mateixos objectius de fons que l’han fet mereixedora d’aquest guardó”, ha assenyalat.

El Premi Reina Letizia reconeix els municipis que han desenvolupat una tasca continuada en un període de temps no inferior a cinc anys, en el camp de l'accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

El projecte presentat per la Paeria, a través de la Regidoria de les Polítiques per als Drets de les Persones, fa una revisió de les accions d’accessibilitat en els diferents àmbits de la ciutat: actuacions en matèria d’habitatge, d’educació, de formació, d’oci, de cultural o mobilitat urbana, com dels serveis de transport adaptat, entre altres. També exposa l’adaptació de les noves tecnologies de la informació, com és la creació de l’aplicació eAccessible que permet saber quins establiments de la ciutat són accessibles mitjançant una app de telefonia mòbil. Aquesta iniciativa va rebre la felicitació de les Nacions Unides Discapacitat i Accessibilitat.

Les accions que s’han desplegat en aquests últims anys han permès a la ciutat la transformació necessària per esdevenir una ciutat on tothom hi té cabuda. La ciutat de Lleida ha viscut una etapa de progrés en matèria d’accessibilitat, en la qual la Paeria, de forma coordinada amb les entitats que treballen amb persones amb discapacitats i les seves necessitats, així com la societat civil, han estat protagonistes d’aquest canvi, desplegant i apostant per accions que ens porten a gaudir d’una ciutat per a tothom.

Projecte “La Mayoría de edad de una Lleida accesible”

Fa 18 anys que l’Ajuntament de Lleida va iniciar les primeres accions dirigides a la millora de la qualitat de vida d’aquest col·lectiu, amb la voluntat d’aconseguir la participació i la igualtat com a símbol de la defensa de la diversitat i la recerca de solucions innovadores i inclusives de futur.  Lleida té una població que ronda els 140.000 habitants. Estudis oficials assenyalen que al voltant d'un 20% de la població pot arribar a tenir algun grau de discapacitat.

El projecte “La mayoría de edad de una Lleida accesible” defineix quines han estat les actuacions impulsades des de la Paeria en aquest àmbit, basant-se en els dos objectius principals amb els quals treballa: la ciutat com a espai d’oportunitats i la ciutat de les persones. A partir d'aquests dos ítems, la Regidoria de les Polítiques per als Drets de les Persones actua transversalment amb la resta de regidoria i coordina la implantació de polítiques per afavorir la independència i la millora en el dia a dia, amb accions dissenyades per eliminar barreres d’accessibilitat.

L’element clau en el desenvolupament d’aquestes polítiques ha estat l’elaboració el 2006 del Pla Local d’acció per afavorir la participació i la inclusió de les persones amb discapacitat a Lleida. Es tracta d’un Pla integral que ha actuat com a eix vertebrador i impulsor de les polítiques locals d’integració per a persones amb discapacitat, amb un treball intensiu i participatiu de la ciutadania i les entitats del sector. De fet, per tenir una ciutat inclusiva ha estat necessària integrar a les accions municipals les institucions i les associacions que treballen en aquest àmbit, atorgant-li un paper destacat i intentant coordinar  el treball, per nodrir-se de la seva experiència i ajustar més les accions.

El projecte premiat s’estructura en vuit àmbits:

-Accessibilitat i mobilitat urbana. El Pla de mobilitat Urbana de Lleida ofereix dades com que hi ha el 99-100% d’accessibilitat a barris com Llívia, xalets-Humbert Torres, Bordeta, Cappont, Camp d’Esports, Joc de la Bola i Príncep de Viana, amb més de 2.000 guals per a vianants; les accions realitzades al parc de La Mitjana, amb plataformes, rampes, itineraris, finestres d’observació adaptades i senyalització en Braille, entre altres; l’aplicació eAccessible que informa sobre els nivells d’accessibilitat als locals de pública concurrència de la ciutat; els serveis de transport adaptat i els descomptes a les targetes d’autobusos, amb bonificacions de fins al 100%.

-Habitatge i foment de l’autonomia personal. Basat en la Xarxa de Centres de recursos per a l’autonomia, la Prevenció de dependència i la Vida independent.

-Educació i formació. Amb campanyes de sensibilització com “Ara tu tens l’oportunitat. Viu les discapacitat” o “No em posis barreres” o el programa que s’ofereix des de la Universitat de Lleida UdLxTothom.

-Oci, cultura i esport. Inclou aspectes com l’accés adaptat, tant a espais culturals com a les instal·lacions esportives, les piscines municipals que disposen grues hidràuliques o la visita a la Seu Vella, amb itineraris accessibles, panells amb informació Braille, etc.

-Inserció laboral. Entre altres, parla dels Centres Especials de Treball, CET, que són de titularitat municipal (de jardineria) o dirigits pe entitats del sector. Igualment, la Paeria ha desenvolupat un Pla Municipal de Responsabilitat Social amb propostes d’integració de persones amb discapacitat.

-Participació i comunicació. Agrupa els diferents òrgans permanents de participació ciutadana, com el Consell Municipal de Benestar i Acció Social, el Consell Municipal de les Persones amb Discapacitat, el protocol d’accessibilitat als actes públics municipals, el servei municipal “T’ajudem a anar a votar”,  la convocatòria de subvencions o els Premis Candi Villafañe.

-Àmbit d’atenció a les persones. A través de l’Àrea d’atenció a les persones amb discapacitat, es fan tallers i activitats, com els cursos de formació per a persones cuidadores no professionals. Destaquen els serveis SAD (Servei d’atenció domiciliària), la Teleassistència, el Menjar sobre rodes o el localitzador de persones LOPE.

-Accions dirigides a professionals. S’impulsen accions formatives i eines que facilitin l’atenció a aquest col·lectius. L’any passat es va elaborar la Guia de Recursos i serveis per a persones amb discapacitat de Lleida.

Algunes dades clau

- 1997: inici d’actuacions en accessibilitat urbanística.
- 1998: creació del Consell Municipal de Persones amb Discapacitat.
- 2003: creació de l’Àrea d’atenció a les persones amb discapacitat.
- 2003: adhesió a la Declaració de Madrid, amb l’eslògan “no discriminació més acció positiva és igual a inclusió social”.
- 2004: creació del Projecte del Servei municipal de transport adaptat.
- 2006: elaboració del Pla Local d’acció per afavorir la participació i la inclusió de les persones amb discapacitat a Lleida.
- 2006: adhesió a l’Observatori Europeu; ciutats i pobles per a tots, de l’Institut Municipal de Discapacitats de Barcelona.
- 2007: constitució de l’Oficina Tècnica del Pla Local d’Inclusió.
- 2008: Lleida és nomenada Ciutat Europea de l’Esport.
- 2009: El ple municipal aprova l’elaboració del Pla Local d’Inclusió per a la cohesió social a Lleida.
- 2012: Pla de Mobilitat de la ciutat (2012-2017).
- 2013: creació del Consell del Benestar i Acció Social.
- 2014: felicitació de les Nacions Unides per la creació de l’aplicació mòbil eAccessible.
 -2015: creació del Grup Mix de Responsabilitat Social.
- 2015: creació de la guia online de Recursos i serveis pera  les persones amb discapacitat a Lleida.