La Paeria no ha rebut el projecte de la Ciutat Esportiva de Balàfia

En relació a la informació apareguda avui als mitjans de comunicació sobre el projecte de la Ciutat Esportiva de Balàfia, l’Ajuntament de Lleida vol fer es següents aclariments: Primer. Desmentir que aquest projecte hagi entrat a l’Ajuntament de Lleida. El Club Lleida Bàsquet no ha aportat cap nova documentació sobre la futura Ciutat Esportiva de Balàfia. Segon. És impossible que l’Ajuntament de Lleida aprovi aquest proper ple el projecte de la Ciutat Esportiva de Balàfia perquè hores d’ara a la Paeria no disposa del projecte ni per tramitar-lo ni per estudiar-lo. La tramitació d’un expedient com el de la ciutat esportiva requereix l’estudi previ dels tècnics municipals. Per això, si es donés el cas que entrés el projecte en els dies que falten fins el ple tampoc seria possible la seva aprovació en el ple del mes de gener, perquè per analitzar un projecte d’aquestes característiques són necessaris almenys un parell de mesos. Tercer. L’Ajuntament també vol recordar que des del moment en què els veïns van manifestar el seu desacord amb el projecte de la Ciutat Esportiva, la Paeria ha estat dialogant amb tothom, amb tots els implicats i ha informat de tot el procés.