<bound method DexterityContent.Title of <NewsItem at /fs-paeria/paeria/ca/actualitat/noticies/33059>>.

La Paeria posa en marxa el web Pressupostos Oberts

La gestió del pressupost municipal des del 2017 i més de 60.000 factures tramitades els darrers tres anys, en un nou web més usable i que permet treballar les dades

La gestió del pressupost municipal des del 2017 i més de 60.000 factures tramitades els darrers tres anys, en un nou web més usable i que permet treballar les dades

L’Ajuntament de Lleida posa avui en marxa un nou portal, Pressupostos Oberts, que permet consultar la gestió dels comptes municipals des del 2017 i el llistat de les factures tramitades des de llavors.

La tinent d'alcalde i regidora de Govern Obert, Qualitat Democràtica i Institucional, Jordina Freixanet, ha explicat que en el nou web el contingut es mostra d’una manera molt més usable i entenedora respecte a la publicació de les dades que es realitzava anteriorment: "permet fer cerques, treballar la informació i exportar-la en altres formats com l'Excel. A més, es posa a l’abast de tothom de manera immediata la relació de factures, que s’aniran carregant diàriament tan bon punt s’hagi completat la seva gestió".

L'edil ha remarcat que es fa una aposta clara perquè la informació sigui més comprensible per a la ciutadania. Ha assenyalat que, a l'hora de publicar els continguts, es té en compte la protecció de les dades personals i la reserva que requereixen certs àmbits de gestió, com ara serveis socials. 

La regidora de Participació i Lluita contra la Corrupció, Elena Ferre, ha manifestat que el nou web forma part de les polítiques de govern obert i transparència que està implementat la Paeria amb l’objectiu de reforçar els vincles que l'uneixen amb la ciutadania per establir una major transparència, participació, diàleg, col·laboració i retiment de comptes.

"La pàgina amplia la funció de fiscalització de l’acció de govern que s’ha d’exercir per part de la societat civil. Així mateix, el lloc web, a banda de la ciutadania en general, pot útil per a experts i estudiosos de diferents matèries que precisin dades sobre gestió pressupostària en l’administració local o bé la informació específica de l’Ajuntament de Lleida", ha indicat Ferre.

Estructura del nou web

El web Pressupostos Oberts s’estructura en quatre grans apartats: Visió global, Polítiques, Despeses i pagaments, i Els meus impostos.

La secció de Visió global permet l’usuari tenir una idea general dels ingressos i de les despeses del pressupost municipal des del 2017. Es poden consultar les quantitats ingressades per diferents conceptes (provinents d’altres administracions, impostos, taxes, vendes de terrenys, etc...) i les despeses efectuades, també, classificades: personal, subministraments, reparacions i manteniments...

De cada concepte, s’ofereixen comparatives entre els anys disponibles. L’execució del pressupost del 2019 està actualitzada a 30 de setembre d’aquell any.

L’apartat de Polítiques facilita la despesa desglossada per programes (Benestar comunitari, educació, serveis de caràcter general, habitatge i urbanisme, cultura, transport públic, etc). En aquest punt, també es mostra l’evolució pressupostària des del 2017 i es calcula la despesa per habitant i any de cada àrea. Per exemple, les polítiques que van concentrar una major despesa el 2019 (a 30 de setembre) van ser Benestar Comunitari (subministrament d’aigua, recollida i tractament de residus, neteja viària, clavegueram...), amb 128,07 euros hab/any; Educació -105,74 euros hab/any-, i Seguretat i Mobilitat Ciutadana – 105,44 euros hab/any.
Així mateix, una fletxa verda (amunt) o vermella (avall) reflecteix si l’àrea ha vist incrementat o disminuït el seu pressupost respecte a l’any anterior. 

La secció de Despeses i Pagaments publica les factures –més de 60.000- amb la tramitació ja tancada que l’Ajuntament ha gestionat des del 2017 i fins al que es porta del 2020. En el moment que una factura estigui abonada i, per tant, completada la seva gestió, es publicarà en aquest apartat amb immediatesa. Es podrà saber què va pagar la Paeria el dia anterior. 

Una altra pestanya del web, Els meus impostos, permet calcular de manera aproximada el total que cada contribuent aporta als comptes municipals i de quina forma s’han redistribuït segons les àrees. 

El web Pressupostos Oberts l’ha implementat l’empresa IDI Eikon-Governalia juntament amb les Regidories de Govern Obert, Qualitat Democràtica i Institucional; Participació i Lluita contra la Corrupció, i Economia i Hisenda de l’Ajuntament de Lleida.