<bound method DexterityContent.Title of <NewsItem at /fs-paeria/paeria/ca/actualitat/noticies/33268>>.

La Comissió d'Urbanisme, la primera a fer-se per videoconferència a l'Ajuntament de Lleida

El primer tinent d'alcalde, Toni Postius, ha presidit la sessió, celebrada íntegrament mitjançant eines informàtiques i amb la participació de 19 persones. S'ha presentat una proposta per tal que el Ple de la corporació aprovi inicialment una modificació del planejament urbanístic per facilitar la construcció de nous habitatges al sector dels carrers Companyia i Gairoles, al Centre Històric.

El primer tinent d'alcalde, Toni Postius, ha presidit la sessió, celebrada íntegrament mitjançant eines informàtiques i amb la participació de 19 persones. S'ha presentat una proposta per tal que el Ple de la corporació aprovi inicialment una modificació del planejament urbanístic per facilitar la construcció de nous habitatges al sector dels carrers Companyia i Gairoles, al Centre Històric.

La Comissió informativa de Polítiques de la Gestió Urbanística i de la Mobilitat ha estat avui la primera a celebrar-se de forma telemàtica, mitjançant videoconferència, a l'Ajuntament de Lleida, a conseqüència de les mesures de prevenció implantades per afrontar l'epidèmia del Covid-19. El primer tinent d'alcalde, Toni Postius, ha presidit la comissió des del despatx de la regidoria d'Urbanisme i ha pogut comunicar-se i despatxar els assumptes a tractar amb la resta de membres de la comissió mitjançant les eines informàtiques. La reunió ha comptat amb la participació de 19 persones i s'ha desenvolupat al llarg d'una hora i mitja, sense incidències tècniques.

La previsió és que la resta de comissions que siguin imprescindibles se celebrin també per aquesta via, inclosa la Junta de Govern.

Durant la comissió d'avui s'ha informat d'una modificació puntual del planejament urbanístic al Centre Històric, per tal de facilitar l'edificació de nous habitatges. En concret, es canvia la qualificació de part de l'illa compresa entre els carrers Companyia i Gairoles i es delimita un polígon d'actuació urbanística (UA 100), amb una superfície de 1.199,96 m².
Aquest àmbit correspon als immobles i solars situats al carrer Companyia números 16, 18, 20-22, 24, 26 i 26bis, dels situats al carrer Gairoles números 19, 21, 23-25, 27, 29, i 31-39, així com una sobrera de via pública. Els seus propietaris són 7 particulars, l'Empresa Municipal d'Urbanisme i l'Ajuntament de Lleida.

L'actuació urbanística es planteja mantenir els paràmetres bàsics de l'aprofitament urbanístic, però flexibilitzant les condicions d'edificació i, alhora, determinant el desenvolupament de projectes unitaris, amb una mida suficient que garanteixi la construcció de nous habitatges, locals per a activitats econòmiques i aparcament per als residents. Això es vol fer amb unes condicions i tipologies que facilitin la regeneració del teixit social i urbà.

El sostre total d'aquest àmbit serà de 3.338,65 m², on s'estima que s'hi podran construir 33 habitatges, tot i que no s'estableix densitat d'edificació. La parcel·la mínima serà de 600 m² i el sistema d'actuació urbanística s'estableix reparcel·lació amb la modalitat de cooperació.