<bound method DexterityContent.Title of <NewsItem at /fs-paeria/paeria/ca/actualitat/noticies/33510>>.

L’Ajuntament de Lleida posa en marxa la seva Bústia Ètica i de Bon Govern

Admetrà denúncies i comunicacions, incloses les anònimes, sobre qualsevol acció o omissió contrària als principis de bon govern o a l’ordenament jurídic La gestionarà l’Oficina de la Sindicatura de Greuges i comptarà amb unes normes reguladores pròpies, que es crearan pròximamentAquesta serà una de les eines per recollir possibles denúncies relatives a l’Aula de Teatre, garantint poder-ho fer de manera anònima

Admetrà denúncies i comunicacions, incloses les anònimes, sobre qualsevol acció o omissió contrària als principis de bon govern o a l’ordenament jurídic La gestionarà l’Oficina de la Sindicatura de Greuges i comptarà amb unes normes reguladores pròpies, que es crearan pròximamentAquesta serà una de les eines per recollir possibles denúncies relatives a l’Aula de Teatre, garantint poder-ho fer de manera anònima

L’Ajuntament de Lleida posa en marxa la seva Bústia Ètica i de Bon Govern, un canal segur de participació electrònica que permetrà a la ciutadania i als servidors i servidores públics informar o denunciar qualsevol mala pràctica en la gestió de l’Ajuntament, incloses totes les accions o omissions contràries als principis de bon govern o a l’ordenament jurídic.

La segona tinent d’alcalde i portaveu del Govern, Jordina Freixanet, ha destacat que aquesta iniciativa mostra “la ferma voluntat de la Paeria d’avançar cap a un model d’administració més transparent i que facilita a la ciutadania i als mateixos servidors públics poder exercir mecanismes de control de qualsevol àmbit de l’activitat administrativa, promovent així també la participació ciutadana”.
En la mateixa línia, la regidora de Transparència i Lluita contra la corrupció, Elena Ferre, ha remarcat que “aquesta és una de les iniciatives claus per fer efectiu el compromís adquirit amb els veïns i veïnes de Lleida per obrir les finestres de la Paeria i dotar-nos d’eines per a lluitar efectivament contra qualsevol mala pràctica en l’àmbit de l’administració municipal”.
La Paeria ha signat un conveni amb la plataforma Xnet, l’organització sense ànim de lucre que ha creat l’eina Powered by Globaleaks que usarà la Bústia Ètica de la Paeria, i amb l’Ajuntament de Barcelona, que ha estat pioner en implantar un servei com aquest i que té els drets d’aquest programari. Gràcies a aquest acord, aquestes dues entitats faciliten la informació, la seva experiència i aquesta eina informàtica, que permet garantir en tot moment l’anonimat del denunciant.
Freixanet ha explicat que la firma del conveni –que també signen l’Ajuntament de Terrassa, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya– s’havia de fer en un acte públic a Barcelona el passat mes de març, però finalment s’ha fet de forma digital, per la situació generada per la pandèmia del coronavirus. “Més enllà de la cessió puntual de l’eina, fet que agraïm, també ens hem compromès amb el conveni a formar part d’aquesta xarxa pionera dels bons governs, transparents, accessibles i íntegres, on l’ètica pública ha de quedar sobre el paper i ha de ser un compromís de totes les persones que formen part de la institució” i ha afegit que “volem ser pioners a posar-nos a treballar per millorar conjuntament el funcionament de les institucions”.
En l’atenció telemàtica per presentar la nova eina, la tinent d’alcalde ha apuntat què s’hi pot veure, com podria ser l’ús o abús dels governs públics, els conflictes d’interès, les males praxis, el tracte institucional –de vegades- indegut, la manca d’objectivitat o neutralitat en un assumpte i qualsevol actuació que pugui ser considerada contrària als principis ètics i de bon govern.

Funcionament de la Bústia
La regidora Ferre ha mostrat el funcionament de la bústia, que es pot trobar a l’enllaç paeria.cat/bustiaetica. Qualsevol ciutadà s'hi pot connectar a partir d’avui per denunciar i aportar proves sobre les conductes o actuacions que cregui irregulars. L'aplicació garanteix en tot moment la confidencialitat i que el denunciant pugui preservar el seu anonimat durant tot el procés, si així ho desitja.
Ferre ha subratllat que aquesta serà l'eina que de moment s’utilitzarà per recollir les possibles denúncies que es puguin presentar en el marc dels esdeveniments coneguts arran de la publicació del diari Ara relatius a l’Aula de Teatre. “Instem que totes persones que hagin patit una situació d’abusos ho denunciïn a través d’aquesta eina que avui posem en funcionament i presentem, garantint l’opció de poder-ho fer sempre de manera anònima”, ha assegurat.
Una vegada presentada la comunicació o denúncia, la persona interessada obtindrà un acusament de recepció amb un codi que permet l'accés a un canal de comunicació confidencial. D'aquesta manera podrà fer el seguiment del cas i mantenir, si s'escau, un diàleg i intercanvi d'informació de forma anònima amb la persona instructora.
Per part de la Paeria, un cop rebuda la denúncia es procedirà a la designació d’una persona instructora de caràcter imparcial que farà tasques d’investigació i comprovació dels fets i mantindrà la comunicació amb la persona promotora de la denúncia. Es donarà resposta a la persona denunciant en un termini raonable, que no serà superior a 3 mesos.
La Sindicatura, garant d’independència
La gestió de la Bústia anirà a càrrec de l’Oficina de la Sindicatura de Greuges. Per aquesta designació, que es podrà modificar per via reglamentària, s’ha tingut en compte el paper de la Sindicatura com a garant dels drets fonamentals i llibertats públiques dels veïns de Lleida i, especialment, el fet que exerceix la seva tasca amb independència i objectivitat. A més, la normativa que regula aquesta figura requereix una àmplia majoria per la seva designació, limita les causes pel seu cessament (només pot ser per renúncia expressa, incapacitat sobrevinguda, mort o condemna per delicte dolós).
D’aquesta manera, es garanteix que l’Administració Municipal no podrà interferir en les seves actuacions i que reuneix els requisits per canalitzar aquest tipus de denúncies i fer-ne el seguiment amb plena objectivitat i neutralitat.
Pel que fa a la regulació de la Bústia, el decret que aprova la seva posada en marxa, insta també a la preparació de les seves normes reguladores. Provisionalment, estarà regida per la legislació vigent en matèria de procediment administratiu, per la normativa sectorial aplicable i, en particular, per l’establert a la Directiva 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de eles persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió.