La ràpida digitalització de la Paeria ha facilitat l’adaptació al context de crisi per la Covid-19

En aquest període s’ha avançat en eines i gestions digitals, que ha desenvolupat la Regidoria de Govern Obert i Qualitat Democràtica i Institucional, tant en el funcionament intern com en la relació amb la ciutadania L’increment exponencial del tràfic online ha comportat implementar més mesures de seguretat, així com actualitzar la informació, sobre les actuacions entorn a l’evolució de la Covid i pel que fa a Transparència

En aquest període s’ha avançat en eines i gestions digitals, que ha desenvolupat la Regidoria de Govern Obert i Qualitat Democràtica i Institucional, tant en el funcionament intern com en la relació amb la ciutadania L’increment exponencial del tràfic online ha comportat implementar més mesures de seguretat, així com actualitzar la informació, sobre les actuacions entorn a l’evolució de la Covid i pel que fa a Transparència

La pandèmia del coronavirus ha accelerat la digitalització de l’Ajuntament de Lleida per adaptar-se al nou context. Des del mes de març, la Regidoria de Govern Obert i Qualitat Democràtica i Institucional ha intensificat les actuacions per donar resposta a la realitat davant l’estat d’alarma decretat per la Covid-19 i a les etapes posteriors que s’han anat succeint. La tinent d’alcalde Jordina Freixanet ha assegurat que s’ha fet un esforç molt important per atendre les necessitats sorgides arran de la crisi sanitària, tan en el funcionament intern municipal com en la relació amb la ciutadania, per habilitar eines i tràmits en línia i que afavorissin la gestió.
Els departaments municipals s’han hagut de dotar de serveis digitals i tecnologia per seguir funcionant i prestar l’atenció corresponent. Per fer-ho possible, s’ha reforçat la infraestructura dels escriptoris virtuals, s’han habilitat instruments de treball col·laboratiu i se n’ha fet formació. S’han generat òrgans de govern telemàtics per seguir operant, amb els plens municipals, les comissions informatives, els Consells de Zona, taules rodones, etc. El suport informàtic s’ha intensificat en els tràmits telemàtics, per solucionar incidències i donar sortida a expedients tramitats digitalment. Les Entitats Municipals Descentralitzades de Raimat i Sucs han formalitzat diverses autoritzacions, comunicacions i atencions, d’acord a les seves necessitats.

L’increment exponencial del tràfic online ha comportat implementar més mesures de seguretat, així com amb la protecció de dades. Els canvis en el funcionament d’alguns serveis han generat també operatius específics amb la instal·lació de xarxes, línies de comunicacions o wifis, en espais com els pavellons Agnès Gregori o el pavelló 3 de Fira de Lleida.

L’eadministració ha augmentat l’activitat i ha adequat plataformes electròniques per tramitar permisos, publicacions o gestió d’usuaris (IdCat, AECAT, etc.). La transparència ha continuat sent un eix prioritari, per notificar i actualitzar material relatiu a l’Ajuntament. Per tal que la ciutadania tingui a l’abast aquesta informació, el Portal de Transparència ha incorporat apartats com la relació de regals institucionals rebuts, el material donat per diverses empreses, entitats i particulars a la Paeria amb motiu de la Covid-19.
El portal de transparència també recull les actuacions que les diferents regidories de la Paeria han desenvolupat per fer front o pal·liar els efectes de la Covid-19. S’han publicat conjuntament amb la informació general referent a les accions de la Paeria en el marc de la crisi sanitària. Entre altre altres, hi ha els decrets d’Alcaldia i acords presos al Ple municipal, les mesures fiscals i econòmiques o les decisions preses en l’àrea de Salut Pública i de Promoció Econòmica i Emprenedoria.

S’ha de recordar que l’Ajuntament de Lleida va crear un espai web específic de la Covid-19 on s’ha publicat la informació generada en l’àmbit municipal, amb notícies actualitzades, preguntes freqüents, canals i horaris d’atenció a la ciutadania, etc.