<bound method DexterityContent.Title of <NewsItem at /fs-paeria/paeria/ca/actualitat/noticies/34044>>.

La Paeria habilita l'empadronament on-line

La ciutadania pot tramitar per internet les gestions relacionades al Padró d’Habitants, com l’alta, el canvi de domicili o la sol·licitud de certificats.Més de la meitat dels tràmits que atén l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana estan relacionats amb el padró. L’ús d’aquest servei en línia permetrà descongestionar l'oficina

La ciutadania pot tramitar per internet les gestions relacionades al Padró d’Habitants, com l’alta, el canvi de domicili o la sol·licitud de certificats.Més de la meitat dels tràmits que atén l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana estan relacionats amb el padró. L’ús d’aquest servei en línia permetrà descongestionar l'oficina

L’Ajuntament de Lleida ha habilitat els tràmits d’empadronament per poder-los gestionar electrònicament. La ciutadania que hagi de fer alguna gestió vinculada al Padró d’Habitants pot adreçar-se a l’adreça web paeria.cat/padro per agilitzar-la. En funció del tràmit que es vulgui realitzar, cal aportar la documentació que indica cada cas i tirar-ho endavant amb la signatura digital. La regidora de Participació i Lluita contra la corrupció, Elena Ferre, ha assegurat que el nou apartat creat a la carpeta ciutadana facilita el servei perquè no s’hagi d’anar presencialment a l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana (OMAC), alhora, que es descongestiona l’oficina. S'ha de tenir en compte que més de la meitat dels tràmits que atén l'OMAC estan realcionats amb el padró. En concret, el 2019 van ser el 57,59%. Ferre ha recordat que l'empadronament i les sol·licituds vinculades també es podran continuar fent de manera presencial per als ciutadans/es que així ho prefereixin.

A través de la Regidoria de Govern Obert i Qualitat Democràtica i Institucional, l’Ajuntament està desenvolupant diverses eines per millorar l’atenció ciutadana i perquè la relació amb l’administració sigui més àgil i ràpida, així com propera. Ferra ha afegit que la tecnologia s’ha de posar al servei de les persones per oferir canals de gestió i comunicació i per estretir vincles de relació.

A l'apartat paeria.cat/padro es pot:

-demanar un certificat d'empadronament (tràmit: Sol·licitar certificats d'empadronament)

-aportar documentació relativa a un tràmit ja iniciat al Padró o autoritzar la cessió de dades personals (per tramitar els certificats de convivència i es pugui mostrar les dades de les persones que conviuen al mateix domicili (tràmit: Aportació de documentació per a expedients de Padró Municipal d'Habitants.)

-si es prové d'un altre municipi o país i es vol empadronar a la ciutat de Lleida (tràmit: Alta al Padró Municipal d'Habitants).

-Si s’ha de donar d'alta per naixement (tràmit: Alta al Padró Municipal d'Habitants per naixement).

-Si s’està empadronat/da a la ciutat de Lleida i s’ha canviat d'adreça (tràmit: Canvi de domicili al Padró Municipal d'Habitants).

-Si s’és estranger/a no comunitari/ària sense autorització de residència permanent, cada dos anys s’ha de renovar la inscripció (tràmit: Renovació de la inscripció en el Padró Municipal d'Habitants).

-Si s’és estranger/a comunitari/ària o assimilats/es i es disposa d'autorització de residència de llarga durada, es pot confirmar la inscripció (tràmit: Comprovació de la inscripció en el Padró Municipal d'Habitants).

-Si es vol actualitzar les dades que consten al Padró -diferent a l'adreça, que és canvi de domicili- (tràmit: Actualització de dades de caràcter obligatori en el Padró Municipal d'Habitants de persones majors de 14 anys (DNI, data de naixement o nivell d'estudis)).