La Comissió de la Transparència encomanarà un dictamen jurídic per analitzar contractacions de la Paeria

1,8 milions d’estalvi gràcies a l’ús de programes de gestió digital d’AOC

1,8 milions d’estalvi gràcies a l’ús de programes de gestió digital d’AOC

La Comissió de la Transparència ha acordat encomanar un dictamen per tal que valori jurídicament si hi ha hagut irregularitats en contractacions municipals i per tenir pautes més clares generals de funcionament en aquest àmbit. El dictamen jurídic es contractarà segons el procediment corresponent en funció de l'import.

En la reunió de la Comissió celebrada avui, tots els grups municipals han acordat publicar digitalment l’informe anonimitzat que van elaborar les regidores de Lluita contra la corrupció, Elena Ferre, i de Govern Obert, Jordina Freixanet, amb l’objectiu de valorar contractacions realitzades per les regidories d’Urbanisme i d’Esports de la Paeria. 

En la mateixa sessió, s’ha informat sobre la relació de visites que va registrar el portal de transparència de l’Ajuntament de Lleida el 2020: 36.051 visites.

Així mateix, s’ha presentat l’estalvi econòmic que permeten eines de gestió digital del Consorci AOC (Administració Oberta de Catalunya) que utilitza l’Ajuntament de Lleida.

D’acord amb la metodologia d’AOC, el 2020 es van estalviar 1.859.009 euros gràcies a l’ús d’instruments com e-NOTUM (notificació electrònica), EACAT (tràmits), Via Oberta (intercanvi de tràmits entre les administracions públiques) i Tauler-E (tauler d’edictes i anuncis electrònics).

En la Comissió de la Transparència d'avui s’ha aprovat un model per donar compte de la comptabilitat dels grups municipals com estableix el cartipàs i es tractarà en la propera reunió. Les agendes públiques i el registre dels grups d’interès també s’han tractat en aquesta sessió i s’ha donat el termini d’un mes per establir-ne els canvis.

D’altra banda, l’any 2020 es van realitzar 16 peticions de dret d’accés a informació pública. D'aquest total, 10 han estat estimatòries; 3, parcialment estimatòries; una, desestimatòria; una es va resoldre amb lliurament d’informació mitjançant comunicació, i una altra s'ha resolt amb desistiment i arxiu.