<bound method DexterityContent.Title of <NewsItem at /fs-paeria/paeria/ca/actualitat/noticies/35192>>.

La Guàrdia Urbana de Lleida posa en marxa demà el nou CiviCar amb l’objectiu de millorar la seguretat viària i promoure conductes cíviques al volant

El nou dispositiu promou una cultura de la mobilitat més respectuosa amb els altres, més segura, més cívica i més amableDurant el darrer mes, s’ha portat a terme una campanya de sensibilització ciutadana per donar a conèixer el nou dispositiu i per demanar civisme entre la ciutadania

El nou dispositiu promou una cultura de la mobilitat més respectuosa amb els altres, més segura, més cívica i més amableDurant el darrer mes, s’ha portat a terme una campanya de sensibilització ciutadana per donar a conèixer el nou dispositiu i per demanar civisme entre la ciutadania

El Civicar, un nou dispositiu de la Guàrdia Urbana de Lleida capaç d’enregistrar comportaments indeguts i conductes incíviques al volant als carrers de la ciutat, es posa demà en marxa, després d’un mes de pedagogia, sensibilització i advertiments als ciutadans i ciutadanes.

El nou sistema té l’objectiu d’augmentar la seguretat viària a Lleida, atès que permet comprovar, de manera immediata, l’estat del vehicle amb les bases de dades de Trànsit i saber si disposa d’assegurança, si ha passat la ITV, si el vehicle està sostret o si li consta una reclamació o precinte.
El cotxe del civisme també permet utilitzar les imatges captades per denunciar aquells estacionaments que dificultin la mobilitat o suposin un risc per a la seguretat, en especial per aquells col·lectius més vulnerables com vianants, ciclistes o usuaris de VMP. D’aquesta manera, el cotxe del civisme detecta infraccions de trànsit com estacionaments en doble filera o sobre carrils bicicleta, estacionaments en llocs reservats per a persones amb mobilitat reduïda o en llocs de càrrega i descàrrega, entre altres.
El nou cotxe del civisme s’utilitzarà en tots els barris de la ciutat, especialment en aquelles zones on hi ha més queixes veïnals o on hi ha detectades dobles fileres de manera reiterada. Durant les darreres setmanes, els agents que formen part de la divisió de trànsit de la Guàrdia Urbana han rebut una intensa formació teòrica i pràctica sobre el nou dispositiu.
En aquest sentit, cal recordar que l’ordenança municipal de vianants i de vehicles contempla multes entre 80 i 200 € en funció del tipus d’estacionament. Les infraccions de trànsit més habituals, com estacionar en doble filera, a la vorera, en un gual permanent, en zones de càrrega i descàrrega de mercaderies, en zones reservades per a persones amb mobilitat reduïda o en carrils reservats a bus o bicicleta estan sancionades amb un import de 200 euros.
Durant el darrer mes s’ha portat a terme una campanya de sensibilització ciutadana a les xarxes socials de la Paeria i de la Guàrdia Urbana de Lleida per donar a conèixer el nou dispositiu i per demanar civisme entre la ciutadania.
La doble filera, la infracció més comuna
Entre el 13 i el 28 de maig, el CiviCar ha detectat 301 infraccions de circulació, de les quals 163 correspon a dobles fileres, 11 a infraccions ocupant el carril bicicleta o el carril bus, 72 per estacionar en vies senyalitzades amb senyals de prohibició o 36 per estacionar en voreres o passos de vianants, per posar alguns exemples.
Els carrers on s’han detectat més infraccions han estat els carrers Segrià, Cristòfol de Boleda, Segòvia, el Passeig de Ronda, l’Avinguda de València, el carrer Riu Ebre, les rambles Ferran i Doctora Castells i l’Avinguda Prat de la Riba.
Cal tenir present que els controls s’han realitzat en franges horàries curtes i només en dies laborals.