L’Ajuntament de Lleida fa públiques les agendes de tots els regidors del govern en un format més senzill i amb una setmana d’antelació

Es dona compliment així al compromís de la corporació en matèria de transparència i a les prescripcions de la normativa corresponent

Es dona compliment així al compromís de la corporació en matèria de transparència i a les prescripcions de la normativa corresponent

L’Ajuntament de Lleida, d’acord amb el compromís programàtic de la corporació i la normativa de transparència, ha fet públiques les agendes dels regidors del govern de la Paeria, amb un format més senzill i més traçable, ja que inclou no només els actes de la jornada següent, sinó a setmana vista. També es pot consultar l’històric d’actes, en obert i en “viu”; ja que els actes i reunions s’incorporen al moment i són transparents per a la ciutadania.

Amb aquest canvi, s’ha anunciat avui mateix a tots els grups municipals, es dona per superat àmpliament el compromís establert en aquest àmbit en el cartipàs i es fa un pas endavant en matèria de transparència. Així mateix es preveu que en el mes d’octubre s’inclogui l’agenda de tots els electes de l’oposició i abans d’acabar l’any dels càrrecs directius i membres del gabinet de l’Alcaldia.

En aquest enllaç i al costat de cada nom és consultable l’agenda de cada regidor: Composició de la Corporació Municipal » Ajuntament de Lleida » La Paeria - Ajuntament de Lleida

I en els següents enllaços, individualment:

Miquel Pueyo: https://www.paeria.cat/agendes/miquelpueyo/
Jordina Freixanet: https://www.paeria.cat/agendes/jfreixanet/
Sandra Castro: https://www.paeria.cat/agendes/scastro/
Montse Pifarré: https://www.paeria.cat/agendes/mpifarre/
Jaume Rutllant: https://www.paeria.cat/agendes/jrutllant/
Ignasi Amor: https://www.paeria.cat/agendes/iamor/
Mariama Sall: https://www.paeria.cat/agendes/msall/
Antoni Postius: https://www.paeria.cat/agendes/apostius/
Paco Cerdà: https://www.paeria.cat/agendes/pcerda/
Joan Ramon Castro: https://www.paeria.cat/agendes/jrcastro/
Marta Gispert: https://www.paeria.cat/agendes/mgispert/
David Melé: https://www.paeria.cat/agendes/dmele/
Sergi Talamonte: https://www.paeria.cat/agendes/stalamonte/
Elena Ferre: https://www.paeria.cat/agendes/eferre/

Per últim, i arran de la posada en marxa de l’agenda pública, també es treballarà tal com es va aprovar en la Comissió Especial de la Transparència per donar compliment al registre dels grups d’interès i es realitzarà la integració amb el registre de grups d’interès de Catalunya.