L’Ajuntament de Lleida aprova el Compte General del 2020

La Paeria renova la seva declaració com a àrea amb mercat d’habitatge tens i aprova inicialment el nou Codi Ètic

La Paeria renova la seva declaració com a àrea amb mercat d’habitatge tens i aprova inicialment el nou Codi Ètic

El Ple de l’Ajuntament de Lleida ha aprovat avui el Compte General del 2020 amb els vots a favor de l'equip de govern (ERC, JxC i Comú de Lleida), l'abstenció del regidor no adscrit i la posició en contra de PSC, Cs i PP.

La tinent d’alcalde Montse Pifarré, que ha defensat aquest punt, ha explicat que una vegada desestimada l’al·legació presentada pel PSC i ja validat pel ple, el Compte General es trametrà a la Sindicatura de Comptes de Catalunya com és preceptiu.

Aquest document conté els comptes de l’Ajuntament de Lleida, tancada ja la liquidació del pressupost 2020, i hi suma els de la resta d’entitats que en depenen: l’Institut Municipal d’Ocupació, Turisme de Lleida i l’Empresa Municipal d’Urbanisme.

Inclou, a més, les dades comptables de les societats CNC, SA i Mercolleida SA; dels consorcis Consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, Consorci per a la gestió del servei de TDT local demarcació Lleida, el Consorci per a la gestió del servei d’acolliment de persones sense llar i el Consorci Turó de la Seu Vella de Lleida; i les fundacions Teatre de la Llotja, Lleida 21 i Fundació del Paisatge de Lleida.

També dins de l’ordre del dia del Ple, s’ha aprovat la modificació de crèdits (II) del pressupost de l’Ajuntament de Lleida 2021.

Aprovat inicialment el codi ètic

L’Ajuntament de Lleida ha donat el vistiplau inicial al nou codi ètic, amb els vots a favor del govern municipal (ERC, JxC i Comú), l’oposició del PSC, Cs i PP i l’abstenció del regidor no adscrit.

L’objectiu del Codi, com ha remarcat la regidora Elena Ferre, és fixar els valors ètics i les normes que caldrà observar en l'exercici de les funcions i competències atribuïdes, i definir les normes de conducta per als càrrecs electes, personal eventual i directiu. “La política no pot operar encertadament sense l’ètica”, ha asseverat l’edil.

Àrea amb mercat d’habitatge tens

Així mateix, el Ple ha donat llum verda a la renovació de la declaració del municipi de Lleida com a àrea amb mercat d’habitatge tens, amb els vots a favor d’ERC, JxC i Comú i la posició contrària de PSC, Cs, PP i del regidor no adscrit.

Amb aquesta iniciativa, la Paeria dona compliment al pla d’actuacions fixades en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament dels habitatges, amb la finalitat d’incrementar l’oferta de lloguer assequible i controlar la bombolla de preus. “La defensa del dret a l’habitatge és una obligació que no podem o volem defugir”, ha remarcat el tinent d’alcalde Sergi Talamonte, que ha defensat el punt.

Resolucions

Les mocions del ple de juny han estat aprovades gairebé totes per unanimitat:
- Moció promoguda pel Rotary Club de Lleida per a la ubicació d’un punt Rotary a Lleida. Unanimitat.
- Moció promoguda per PIMEC Lleida, en relació a la gestió dels fons europeus Next Generation EU. Unanimitat.
- Moció del Grup Municipal del PP, de rebuig a l’increment de la tarifa elèctrica. Tots els punts aprovats per unanimitat menys l’apartat 3 on ha votat en contra el PSC.
- Moció del Grup Municipal de Ciutadans, per a l’impuls, millora i aprofitament del centre de piragüisme de Lleida Saül Craviotto. Unanimitat.
-Moció del Grup Municipal del PSC, per a la redacció del Pla de mobilitat urbana sostenible i l’adopció de mesures reals de pacificació. Unanimitat.
- Moció del Grup Municipal d’ERC-AM, sobre les armes nuclears i de suport al Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears. Unanimitat.

Es prorroguen les places de Centre de Dia

El Ple ha aprovat prorrogar per al 2022 el conveni entre la Generalitat i l’Ajuntament de Lleida per oferir 20 places al Centre de Dia per a Gent Gran de Magraners i altres 20 al de Santa Clara, al Centre Històric.

Així mateix, s’ha donat llum verda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Lleida i l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de la ciutat; a les operacions de delimitació entre els termes municipals de Lleida i de Torrefarrera i a la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana per regular les condicions d’implantació de plantes solars fotovoltaiques al terme municipal.

Endavant els comptes de l’EMU

La Junta General de l’Empresa Municipal d'Urbanisme (EMU) ha aprovat els comptes generals corresponents al 2020, per 14 vots a favor (ERC, JxCat i Comú), 1 abstenció (regidor no adscrit) i 12 vots en contra (PSC, Cs, PP).

El resultat de l’exercici ha estat de 885.892 €.

D’altra banda, el Ple ha donat compte dels punts següents:

- la inexistència de reclamacions sobre els expedients de modificació de crèdits (I) al pressupost de l’Ajuntament de Lleida i de Turisme de Lleida i, per tant, del caràcter definitiu dels mateixos.

-informe donant compte de la tramesa de dades al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, corresponent al primer trimestre de 2021, relatiu al pressupost d’aquest exercici i de seguiment del Pla d’Ajust.

-informes de control financer del Centre de Negocis i Convencions 2018 i 2019

-Pla anual de control financer 2021.

Més informació i detall sobre les votacions, al fil de tuits del Ple a @paerialleida i a la gravació del Ple