Reunió de la Comissió Especial per la Transparència

El portal rep prop de 40.000 visites el 2021 La Paeria acredita complir el 98 per cent dels indicadors de transparència de l’enquesta Infoparticipa

El portal rep prop de 40.000 visites el 2021 La Paeria acredita complir el 98 per cent dels indicadors de transparència de l’enquesta Infoparticipa

El Portal de Transparència de l’Ajuntament de Lleida va rebre 39.819 visites el 2021 segons s’ha informat avui en la reunió de la comissió especial que gestiona aquest àmbit.
 
Un altre dels punts tractats en la sessió ha estat l’estalvi generat a la Paeria per l’ús dels serveis de l’Administració Oberta de Catalunya -calculat amb una metodologia de l’AOC-, que ha estat d’1,6 milions d’euros. Els serveis són e-NOTUM (notificació electrònica), EACAT (tràmits), Via Oberta (intercanvi de dades entre administracions públiques) i tauler-e (tauler d’edictes i anuncis electrònics).
 
També s’han abordat els resultats de l’índex de maduresa digital, dades amb què s’elabora el Mapa d’Administració Digital 2021 que determina els reconeixements d’administració oberta. Alguns dels resultats obtinguts per la Paeria són:
-gestió interna: 164.397 actuacions amb certificats personals i 548.687 signatures amb segell d’òrgan.
-contractació: 337 publicacions al perfil del contractant; 64 publicacions validades al Registre de Contractes i el 99% de les licitacions de contractes oberts.
-registre d’entrada i sortida: 253.689 notificacions enviades, 11.298 factures electròniques, 214.856 tràmits i actuacions amb VALID i Cl@ve, entre altres.
-identitat digital: 2.174 emissions d’idCAT i Certificat Mòbil.
 
Segell infoparticipa
 
D’altra banda, la Paeria ha acreditat el compliment de 51 dels 52 indicadors de l’enquesta de transparència Infoparticipa, la qual cosa equival al 98,08 per cent, que dona dret a l’obtenció del segell. El consell de certificació d’aquests indicadors haurà de certificar el resultat i confirmar la distinció un any més.
 
En la Comissió Especial de Transparència també s’han revisat les indicacions d’aquesta mateixa enquesta per incidir en la claredat dels enunciats de les publicacions de les agendes.
 
Avaluació del dret d’accés
 
L’Ajuntament de Lleida ha obtingut un bon resultat en l’informe d’avaluació del dret d’accés a la informació que elabora el Síndic de Greuges de Catalunya.
 
La Paeria ha estat puntuada amb un 79,5%, per sobre de la mitjana de la seva categoria (ajuntaments de + de 50.000 habitants), que és del 68,5%. També està per damunt de la mitjana dels subjectes avaluats, que està en 63,66%.