L’Ajuntament atén 45 peticions d’accés a informació pública durant l’any 2021

La Paeria inicia la difusió del Registre de grups d’interès i elabora un díptic. Des del portal de Govern Obert i Transparència es pot consultar qui són i quina activitat duen a terme persones i organitzacions que influeixen o intervenen en l’elaboració de polítiques públiques amb l’objectiu de prevenir possibles conflictes d’interessos

La Paeria inicia la difusió del Registre de grups d’interès i elabora un díptic. Des del portal de Govern Obert i Transparència es pot consultar qui són i quina activitat duen a terme persones i organitzacions que influeixen o intervenen en l’elaboració de polítiques públiques amb l’objectiu de prevenir possibles conflictes d’interessos

La Comissió especial de la Transparència ha fet balanç de les peticions d’accés a la informació pública que s’han rebut durant l’any 2021. Han estat 45 de diverses temàtiques, de les quals 20s’han admès, 8 s’ha facilitat la informació sol·licitada atenent a l’article 34.8 de la LTC, 3 han estat parcialment estimatòries, 4 peticions s’han derivat a l’organisme competent i 8 s’han desestimat o no s’han admès. Hi ha dues peticions del mes de desembre encara en procés de resolució.

La Comissió Especial de la Transparència també ha informat avui de la difusió del Registre de grups d’interès amb l’activació del tràmit que permet que persones i organitzacions que intervenen en l’elaboració de polítiques públiques s’hi puguin inscriure. Amb aquest espai, la Paeria facilita que es puguin concertar audiències, reunions, actes i relacions dels càrrecs electes, personal directiu, gabinet d’alcaldia i la presidència dels seus organismes autònoms amb els grups d’interès.
Es consideren grups d’interès les persones físiques o jurídiques i les organitzacions sense personalitat jurídica que duen a terme activitats susceptibles d’influir directament o indirectament en l’elaboració de les polítiques públiques, en l’elaboració de propostes normatives o en la presa de decisions, en defensa d’un interès propi o de tercers o d’un interès general.
La Comissió Especial de la Transparència de la Paeria va aprovar, el desembre de 2021, un protocol aplicable a les relacions dels càrrecs electes, personal directiu i gabinet d’alcaldia amb els grups d’interès. Aquesta acció forma part de les prescripcions de la Llei de Transparència.
L’objectiu del registre al qual s’ha adherit l’Ajuntament de Lleida és que es pugui tenir coneixement públic dels grups d’interès que actuen davant de l’administració, així com de les activitats d’influència que desenvolupen davant d’aquesta per prevenir possibles conflictes d’interessos.

D’altra banda, en l’ordre del dia d’avui el grup municipal del Comú de Lleida han demanat la compareixença del tinent d’alcalde Toni Postius i de la regidora Marta Gispert, petició que ha estat acceptada.

Comissió de seguiment del contracte de manteniment de la Jardineria Urbana

El regidor de Cultura, Ciutat i Transició Ecològica, Jaume Rutllant, ha presidit avui la Comissió de seguiment del contracte del servei de manteniment, conservació i neteja de la jardineria urbana de Lleida on s’ha fet balanç del treball que realitzen les empreses amb Centres Especials de Treballs que tenen encomanada la neteja de la ciutat, dividida en diferents sectors i zones: Grupo Eulen-Biosca, Parcs i Jardins Aspros, Fundació Privada Ilersis, i el CET de l’Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí.
En la comissió s’ha posat en valor la tasca que realitzen els treballadors dels centres especial de treball i el compromís que mostren amb les tasques encomanades: “La imatge de la ciutat està molt lligada a la neteja i al manteniment de les zones verdes i enjardinades i els treballadors i treballadores de les diferents empreses ens consta que s’hi dediquen amb professionalitat i estima”, ha explicat el regidor Jaume Rutllant, qui també ha recordat la necessària col·laboració ciutadana per preservar net l’espai públic. Entre les dades que s’han donat a conèixer a la comissió destaca la incorporació de bones pràctiques en benefici del medi ambient com ara la progressiva incorporació de vehicles elèctrics a les flotes de treball, la utilització d’adobs minerals d’alliberament lent i controlat, la substitució progressiva de màquines de combustió per funcionament amb bateries, el tractament de plagues amb endoteràpia i la utilització prioritària d’aigua no de boca pel reg de les plantes i zones arbustives.
Pel que fa a les actuacions realitzades, els informes de les empreses mostren, entre d’altres, que es realitza el manteniment setmanal de 497 jardineres, dos cops a l’any es fa el canvi de flors de temporada i l’any 2021 es van esporgar 19.432 arbres.