<bound method DexterityContent.Title of <NewsItem at /fs-paeria/paeria/ca/actualitat/noticies/37112>>.

El Ple de la Paeria aprova cedir dos solars a la Generalitat per construir l’Institut de Cappont i l’ampliació de l’Escola Camps Elisis

S’ha aprovat la pròrroga del contracte del servei d’autobusos urbans fins al desembre de 2023 La Corporació municipal ha donat el vistiplau a les tres mocions presentades en suport al Dia per a l’alliberament afectiu, sexual i de gènere (Comú de Lleida); per crear una xarxa catalana d’alta velocitat, amb més freqüències i preus assequibles (CCOO – Terres de Lleida), i per una pirotècnica respectuosa i segura (protectora d’animals Lídia Argilés, Assoc. Asperger-Tea Lleida i Gospuntgant)

S’ha aprovat la pròrroga del contracte del servei d’autobusos urbans fins al desembre de 2023 La Corporació municipal ha donat el vistiplau a les tres mocions presentades en suport al Dia per a l’alliberament afectiu, sexual i de gènere (Comú de Lleida); per crear una xarxa catalana d’alta velocitat, amb més freqüències i preus assequibles (CCOO – Terres de Lleida), i per una pirotècnica respectuosa i segura (protectora d’animals Lídia Argilés, Assoc. Asperger-Tea Lleida i Gospuntgant)

El Ple de l’Ajuntament de Lleida ha aprovat la cessió de dos solars municipals al Departament d’Educació de la Generalitat per a la construcció de dos equipaments educatius. D’una banda, s’ha donat el vistiplau a la mutació demanial del solar del carrer del Riu Besòs 11, per a la construcció de l’institut de Cappont. La Generalitat s’encarregarà de la redacció i construcció del centre, llargament reivindicat pels veïns i veïnes del barri. De l’altra, s’ha posat a disposició l’ús d’una finca situada al carrer de Santa Cecília s/n, que es destinarà a l’ampliació de l’escola Camps Elisis. El nou àmbit de l’escola contempla el centre actual fins al pavelló de l’Antorxa, amb unes casetes de jardineria situades en la part del darrere.
Diversos expedients d’Urbanisme
En la sessió ordinària d'aquest mes de juny, ha tirat endavant el conveni de col·laboració entre la Paeria i la Generalitat per construir un nou baixador de la línia de Lleida - La Pobla de Segur al Camí de Grenyana, que donarà servei al Polígon Industrial El Segre. L’actuació està inclosa en el Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat pels fons europeus Next Generation. El resultat de la votació han estat 18 vots favorables i 8 abstencions.
De l’àmbit urbanístic, diversos expedients han rebut el suport necessari, com l’aprovació definitiva del projecte d’expropiació individualitzat dels terrenys de titularitat privada, qualificats de sistema viari bàsic, al c/ Palauet, núm. 67, propietat de Trebor 2010, SL (25 vots a favor i 2 abstencions) o l’aprovació provisional de la modificació del Pla especial urbanístic a la partida del Pla de Monsó 29, per derogar-lo (26 vots a favor i 1 abstenció).
Amb 20 vots a favor i 7 abstencions s’ha aprovat donar compliment a la sentència que estima parcialment el recurs contra l'Ajuntament de Lleida presentat pels regidors socialistes. El tinent d’alcalde Toni Postius ha volgut matisar que per avançar amb el POUM, el Pla d’Ordenació Urbana Municipal, cal resoldre els problemes d’inundabilitat perquè la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) pugui emetre un informe favorable.
També ha prosperat la modificació de l’ordenança reguladora de la neteja viària i de la gestió dels residus de Lleida per definir el model de recollida selectiva de residus porta a porta (Pap) i la descripció dels materials que s’utilitzen en la recollida. Ha estat amb 21 vots positius i 6 abstencions.
Gestió econòmica
No s’ha tingut llum verda la modificació de crèdits al pressupost del 2022 de la Paeria, amb 13 vots contraris, 12 favorables i 2 abstencions. La tinent d’alcalde i regidora de Recursos Municipals, Hisenda i Salut, Montse Pifarré, ha explicat que la modificació aporta beneficis a la ciutat, amb una participa per pagar expropiacions i sentències, subvencions per a la Fecoll i l’Orfeó Lleidatà o la gespa artificial al camp de futbol del CF Pardinyes. Els partits a l’oposició han qüestionat les prioritats per les quals es fa ús del fons de contingència i ha retret algunes partides, com les destinades a Alcaldia o a la revista de la Paeria.
La modificació de crèdits al pressupost de l’Ajuntament 2022 en relació amb els fons europeus Next Generation ha tirat endavant, amb 25 vots a favor i 2 abstencions. La tinent d’alcalde Pifarré ha indicat que la recepció d’aquests ajuts estableix garantir que no hi hagi doble finançament dels projectes i cal fer la comptabilitat per separat. Per això, afegeix un nou article regulador que així ho determina per donar-ne compliment quan es reben subvencions. Alhora, ha prosperat amb 14 vots favorables i 13 en contra el Compte general del 2021, que com ha explicat Pifarré és la memòria que reflecteix allò que ha passat durant l’any,
Pròrroga al contracte del servei d’autobusos urbans
El Ple municipal ha donat llum verda, amb 13 vots a favor i 14 abstencions, a la modificació del Plec de condicions i la pròrroga del contracte de gestió del servei públic de transport urbà de viatgers a Lleida fins al 31 de desembre de 2023. La tinent d’alcalde Jordina Freixanet ha explicat que les millores introduïdes han de permetre millor el servei, tenir una flota més sostenible i una mobilitat més eficaç, eficient, integrada i propera. I, amb l’informe que s’està treballant, ha afegit que s’ha d’aconseguir una gestió més beneficiosa. Algunes de les modificacions són la incorporació de vehicles híbrids o ajustar el preu del quilòmetre als vehicles, tant híbrids com elèctrics.
Mocions del ple de juny
La primera de les mocions promogudes per entitats, ha estat la del sindicat Comissions Obreres (CCOO) de les Terres de Lleida de suport a l’informe del sindicat “Creació de la xarxa catalana d’alta velocitat. Obligació de servei públic: CATAV 2023”. El document ha estat defensat per la secretària general del sindicat a Lleida, Cristina Rodríguez, i ha apuntat que l’informe proposa la creació d’una xarxa catalana d’alta velocitat d’obligació de servei públic, amb increment de freqüències en tot el territori, a uns preus estables i assequibles, aprofitant les infraestructures d’alta velocitat que ja existeixen. L’aprovació implica, que la Paeria iniciï i participi en les gestions i accions necessàries per assolir la implantació del text en el termini de temps més breu possible i que es traslladi a la Generalitat i l’Estat espanyol per fer-la efectiva.
També hi ha hagut voluntat consensuada dels grups en la segona moció de la protectora d’animals Lídia Argilés, amb el suport de l’Associació Asperger-Tea Lleida i la clínica veterinària Gospuntgat, entre altres, per una pirotècnia respectuosa i segura. L’ha exposat, en representació d’aquestes entitats, Esther Rodes, i ha destacat que Lleida pugui ser pionera amb la iniciativa. La moció comporta que la Paeria doni suport a les festes populars i activitats culturals en què s’utilitza pirotècnica perquè siguin aptes, respectuoses i sense soroll; que es reguli el seu ús; fer campanyes informatives sobre l’impacte que causa en persones, animals i medi ambient; utilitzar en les festes municipals, prioritàriament, artefactes pirotècnics lluminosos i silenciosos, i traslladar la moció als grups del Parlament de Catalunya i el Congrés de Diputats, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Assoc. Catalana de Municipis i Comarques.
Igualment, pel que fa a les mocions presentades pels grups municipals, la primera ha estat presentada pel Comú de Lleida, de suport al 28J – Diada per l’alliberament afectiu, sexual i de gènere. Ha estat consensuada i s’ha presentat com a declaració institucional. El document inclou diversos punts, com que la Paria treballi perquè la ciutat sigui segura i amable pel que fa a la diversitat sexual, afectiva i de gènere, amb espais de trobada i contribuint al teixit associatiu LGTBI+; que s’incrementaran els recursos tècnics i econòmics i es prioritzaran polítiques LGTBI+; que es dotarà, en l’àmbit d’atenció en violències, de recursos al SAI (Servei d’Atenció Integral a aquest col·lectiu) i es fomentarà l’educació afectiva-sexual amb perspectiva de gènere i en pro de la igualtat.
Pel que fa a la segona, s’ha deixat sobre la taula la que ha presentat el grup municipal Cs per la substitució voluntària de sancions d’incivisme per treballs comunitaris.
Altres punts de l’ordre del dia del ple del mes de juny
S’ha donat compte dels estats d’execució del pressupost municipal i de la tramesa de dades al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, així com del seguiment del Pla d’Ajust, i s’ha aprovat per unanimitat les bonificacions IBI d’edificacions rústegues.
S’ha donat el vistiplau a les festes locals, que són a Lleida l’11 de maig i 29 de setembre; a Raimat 27 d’abril i 28 de juliol, i a Sucs, el 15 de maig i el 14 d’agost.
I, entre altres, s’ha procedit a la correcció d’errades del ROM, Reglament Orgànic Municipal, de la Paeria i a la rectificació d’un error material en les bases del Premi Batec a la innovació educativa per a la transformació social i en la convocatòria del 20è Premi Batec.
En començar el ple, l’alcalde Pueyo s’ha referit a la situació a Melilla i l’actuació del Govern espanyol i ha assegurat que només posant la vida i les persones al centre es construirà una societat millor, més digna, lliure i diversa. Ha retret la felicitació del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, sobre l’actuació policial, quan s’han identificat com a mínim 37 morts. Per això, ha demanat que es revisin les polítiques migratòries i que el govern “actuï, veritablement, com un govern d’esquerres”. El Comú també ha expressat el seu prec per assumir responsabilitats i fent el possible perquè no torni a repetir-se una situació com aquesta. 
EMU
En el marc de la celebració d’aquest ple, que s’ha constituït en Junta General de l'Empresa Municipal d’Urbanisme (EMU), ha aprovat els comptes de 2021 de l’EMU amb 14 vots a favor i 13 abstencions.
Ple de la Paeria del mes de juny