La Paeria publica la dotació i la comptabilitat dels grups municipals

La Comissió especial per la Transparència ha informat de la documentació actualitzada al web municipal, així com del reforç en la comunicació de les borses de treball i la contractació pública perquè els processos esdevinguin més oberts i accessibles a tothom

La Comissió especial per la Transparència ha informat de la documentació actualitzada al web municipal, així com del reforç en la comunicació de les borses de treball i la contractació pública perquè els processos esdevinguin més oberts i accessibles a tothom

L’Ajuntament de Lleida ha publicat la informació relativa a la dotació i la comptabilitat dels grups municipals donant compliment a l’acord pres a la Comissió especial per la Transparència. D’aquesta manera, la ciutadania pot consultar els recursos que s’atorguen als grups que formen part de la corporació municipal i l’ús que en fan, fent que aquesta documentació sigui d’accés públic. La tinent d’alcalde i regidora de Presidència, Jordina Freixanet, ha apuntat que un dels principals eixos d’actuació de l’equip de govern és vetllar per la transparència i retre comptes amb la ciutadania. La publicació d’aquesta informació és un element important en el marc de l’exercici de la bona governança i per reforçar la credibilitat de les institucions públiques.

L’actualització inclou l’assignació dels sis grups municipals, la informació del control financer (d’acord amb l’art. 69 de les Bases d’execució del Pressupost Municipal 2021 aprovades al Ple de novembre del 2020) i la documentació aportada. Igualment, es poden consultar els decrets econòmics des del 2018 de manera telemàtica.

Un altre dels aspectes destacats és la millora de la difusió i la comunicació de les borses de treball i la contractació pública. La tinent d’alcalde ha assenyalat que la comunicació és imprescindible per millorar en els processos de contractació i és un eix clau en les polítiques de bon govern i transparència perquè permet una major difusió i concurrència competitiva i uns processos més oberts i accessibles a tothom.
En el marc de la Comissió especial per la Transparència, s’ha exposat que el Síndic de Greuges ha tramès l’enquesta de transparència relativa al dret d’accés i a les dades del 2021, a la qual ja s’ha contestat. En la sessió d’avui també s’ha fet efectiu el canvi de presència, donat que es tracta d’una comissió rotativa. Actualment, estava a càrrec del Comú de Lleida i ara pren el relleu el PSC.