La Paeria presenta el protocol de bones pràctiques d’empadronament a Barcelona

‘Empadrona’t’ està inclòs dins del projecte europeu INCLOUD-EU que promou la Generalitat

‘Empadrona’t’ està inclòs dins del projecte europeu INCLOUD-EU que promou la Generalitat

L’Ajuntament de Lleida ha estat convidat a presentar el protocol de bones pràctiques d’empadronament en una jornada de treball que ha tingut lloc avui al Districte Administratiu de Barcelona i que ha estat organitzada per la Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme.

La Coordinadora de Benestar Social de la Regidoria de Persones, Comunitat i Agenda 2030, Gemma Domingo, ha estat l’encarregada de presentar l’‘Empadrona’t’, programa inclòs en el projecte europeu INCLOUD-UE que impulsa la Generalitat de Catalunya. L’objectiu general de l’INCLOUD és crear una xarxa informal d’intercanvi d’informació i bones pràctiques en matèria de polítiques d’inserció.
La Paeria va posar en marxa el febrer del 2021 un nou protocol de funcionament del procés d’empadronament al municipi de Lleida, que permet inscriure al padró a totes les persones al seu domicili habitual, com a via per a garantir els seus drets de ciutadania i en compliment de la normativa vigent. A més, es va posar en marxa una web que recull tots els tràmits i informació relacionada amb aquest procés, que es poden consultar en sis idiomes (català, castellà, anglès, francès, romanès i wòlof) i que fan molt més àgil i accessible tot el procés d’empadronament.