El Síndic de Greuges de Catalunya valora positivament el dret d’accés a la informació a l’Ajuntament de Lleida

La Paeria ha obtingut una valoració del 100% pel que fa a l’accessibilitat, l’eficàcia, la comprensibilitat, i les garanties jurídiques del sistemaLa Comissió de la Transparència ha informat avui els grups sobre la difusió de la documentació del Reglament Orgànic Municipal i la gestió de les inscripcions dels grups d’interès

La Paeria ha obtingut una valoració del 100% pel que fa a l’accessibilitat, l’eficàcia, la comprensibilitat, i les garanties jurídiques del sistemaLa Comissió de la Transparència ha informat avui els grups sobre la difusió de la documentació del Reglament Orgànic Municipal i la gestió de les inscripcions dels grups d’interès

La Comissió Especial de la Transparència ha informat avui dels resultats provisionals obtinguts en l’avaluació del Síndic de Greuges de Catalunya sobre el dret d’accés a la informació a l’Ajuntament de Lleida, que han estat molt bons, ha destacat la segona tinent d’alcalde i regidora de Govern Obert, Jordina Freixanet.

En quatre dels cinc ítems analitzats, que avaluen si l’administració és accessible, eficaç, comprensible i garantista, la Paeria obté la nota màxima, un 100%, per sobre en tots els casos de la mitjana d’altres institucions. En el cinquè, que avalua si la informació és reutilitzable per altres persones, obté un 50% i en altres apartats de valoració addicional, un 40%. Freixanet ha assenyalat que s’han introduït algunes millores, com la incorporació d’un vincle directe per formular recursos a la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) i l’oferiment d’assistència i assessorament per a l’accés a la informació. Aquestes millores s’han comunicat a la Sindicatura per tal que siguin tingudes en compte de cara a l’avaluació definitiva.

D’altra banda, durant la Comissió també s’ha informat els grups de la creació d’un apartat al Portal de Transparència de l’Ajuntament on es podrà consultar tota la informació relativa al Reglament Orgànic Municipal (ROM) i el seu procés d’elaboració, per tal que es pugui consultar de forma permanent, malgrat que ja ha conclòs la seva tramitació amb l’aprovació del ROM al ple.

Una altra de les qüestions que s’han tractat en la trobada ha estat el funcionament del registre intern de declaracions de compromís dels grups d’interès per tal que es puguin reunir amb càrrecs electes, personal directiu i membres del gabinet d’alcaldia.

A més, s’ha informat de la participació en un qüestionari de la Sindicatura de Greuges de Catalunya per a l’elaboració d’un estudi sobre atenció ciutadana i bretxa digital i s’ha donat compte de la recomanació d’Antifrau sobre les tasques i funcions del personal eventual, informant que es modificaran els decrets concretant les funcions que realitza el personal i es respondrà a Antifrau confirmant que s’ha atès la seva recomanació.

També s’ha facilitat la informació demanada en el punt 4 de la moció declarativa per aturar el pla director urbanístic que afecta al terme de Grealó i Quatre Pilans aprovada al passat ple, relativa propietats afectades, titulars, antiguitat de la propietat, característiques de la propietat, usos i edificacions existents.

Per últim, s’ha informat de la remissió dels convenis signats al Registre de convenis de la Generalitat de Catalunya.