Els grups municipals manifesten el seu rebuig i condemna a totes les formes de violència que s’exerceixen contra les dones, amb motiu del Dia Internacional per a l’Eradicació de les Violències Masclistes

El Ple Municipal aprova l’inici de la licitació de la rehabilitació energètica del Palau de VidreLa Corporació Municipal aprova per unanimitat la constitució del Comitè d’Ètica de Serveis Socials “Lourdes Zanuy”, en reconeixement a la figura i trajectòria d’aquesta destacada professional dels serveis socials de l’Ajuntament de Lleida

El Ple Municipal aprova l’inici de la licitació de la rehabilitació energètica del Palau de VidreLa Corporació Municipal aprova per unanimitat la constitució del Comitè d’Ètica de Serveis Socials “Lourdes Zanuy”, en reconeixement a la figura i trajectòria d’aquesta destacada professional dels serveis socials de l’Ajuntament de Lleida

El Ple Municipal de l’Ajuntament de Lleida ha aprovat, per 25 vots a favor i dos en contra, una moció d’ERC, PSC Junts, Comú, PP i C’s en motiu del Dia Internacional per a l’Eradicació de les Violències Masclistes, que es celebra avui dia 25 de novembre, on els grups municipals han manifestat el seu rebuig i condemna a totes les formes de violència que s’exerceixen contra les dones.
En la moció, l’Ajuntament de Lleida s’ha compromès en la lluita per l’eliminació de la violència masclista, fent palesa la importància de la coeducació com a principal instrument per a la prevenció de les violències masclistes així com incorporar la perspectiva feminista a totes les àrees del coneixement posant en valor la diversitat i una mirada crítica interseccional com a camí per a la transformació de la societat i l’eradicació de la violència masclista.
El Ple Municipal Ordinari de l’Ajuntament de Lleida també ha aprovat, amb 25 vots favorables i dues abstencions, els plecs de clàusules administratives i tècniques per a la redacció del projecte bàsic i executiu, l’execució de l’obra i l’inici de la licitació de la rehabilitació energètica del Palau de Vidre ubicat als Camps Elisis de Lleida, un projecte finançat per la Unió Europea sota els fons Next Generation.
El tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme, Toni Postius, ha agraït la bona feina realitzada per part dels tècnics municipals, que han permès obtenir fons europeus per rehabilitar aquest edifici tan característic. El responsable d’Urbanisme ha explicat que aquest expedient s’ha portat a consideració del Ple Municipal per la via d’urgència perquè els terminis són molt ajustats. En aquest sentit, la licitació s’ha de realitzar abans de finalitzar el mes de novembre i l’inici de les obres s’ha de realitzar a l’abril de l’any 2023.
Gestió d’Economia, Presidència, Participació i Promoció Econòmica
D’aquesta àrea s’han aprovat, per 22 vots favorables i 5 abstencions, l’inici de la licitació i el Plec de Clàusules Administratives Particulars i Plec de Prescripcions Tècniques del contracte de Serveis d’intervenció integral i comunitària d’atenció social a joves en situació de vulnerabilitat al carrer (Projecte Sostre 360º).
També s’ha donat llum verda, amb 22 vots favorables i 5 abstencions, l’inici de la licitació i el Plec de Clàusules Administratives Particulars i Plec de Prescripcions Tècniques del contracte mixt de subministrament i servei per l’implementació museogràfica de l’exposició de col•lecció de la nova seu del Morera, Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida dins el Projecte “Un nou portal de patrimoni artístic: el Museu d’Art de Lleida”.
D’altra banda, cal destacar que per unanimitat s’ha deixat sobre la taula l’aprovació inicial del Reglament Nomenclàtor, després que el PSC hagi sol•licitat més temps per efectuar una lectura més profunda del document.
Gestió Urbanística, Habitatge i Transició Ecològica
De l’àrea d’UrbanIsme, Habitatge i Transició Ecològica, cal destacar que s’ha donat llum verda per unanimitat l’aprovació de l’adequació de la posada a disposició de l’escola Camps Elisis a favor del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
També ha tirat endavant, per unanimitat, l’actualització de l’inventari dels béns i els drets que integren el patrimoni municipal de sòl i d’habitatge.
Amb 22 vots favorables i 5 abstencions s’ha aprovat definitivament el Projecte d’expropiació pel sistema de taxació conjunta de part de les finques situades a l’Avinguda Alcalde Rovira Roure, 167, 169 i 171a.
La Corporació Municipal també ha aprovat, amb 10 vots a favor, dos en contra i 12 abstencions, l’aprovació provisional del text refós del Pla especial urbanístic d’infraestructures per la construcció de la prolongació del carrer Francesc Bordalba Montardit fins al carrer Almeria. Cal destacar que, atès que aquest tema està judicialitzat, l’alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, i els tinents d’alcalde Jordina Freixanet i Toni Postius s’han retirat del Saló de Sessions i no han participat ni en el debat ni en la votació.
A continuació s’ha donat llum verda, per unanimitat amb 27 vots favorables, a l’aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana de Lleida per la reordenació de l’edificació i l’ampliació del Polígon d’actuació urbanística UA 93, delimitada pel passeig Onze de Setembre i els carrers Roda d’Isàbena i Sant Hilari, per la implantació d’un equipament sanitari, i la incorporació de sistema d’equipament comunitari, ubicat entre els carrers Enginyer Antoni Llobet i Cal Bernet, per la reubicació dels habitatges de protecció.
El Ple Municipal també ha emès informe favorable, a l’efecte de l’article 75.2 del Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’ha aprovat el text refós de la Llei d’urbanisme, sobre l’Avanç del Pla parcial urbanístic de delimitació del sector SUR 20 de Lleida.
El regidor d’Urbanisme, Toni Postius, ha explicat que aquest sector està ubicat al barri de Pardinyes i Balàfia. Postius ha subratllat que la gran part de l’extensió de territori inclosa al pla serà de titularitat pública. La resta de l’extensió dels terrenys es destinaran a aprofitament privatiu on es plantegen habitatges de més de 100 metres quadrats. “Amb aquesta iniciativa demostrem la vitalitat de la ciutat i les seves ganes d’ampliar-se i desenvolupar-se”, ha conclòs el regidor d’Urbanisme.
La votació d’aquest punt ha conclòs amb 19 vots favorables i 8 abstencions
Polítiques de Drets de les Persones i Relació amb la Comunitat
En l’àrea dels Drets de les Persones, la Corporació Municipal ha aprovat per unanimitat la constitució del Comitè d’Ètica de Serveis Socials Lourdes Zanuy de la Regidoria de Persones, Comunitat i Agenda 2030 de l’Ajuntament de Lleida.
L’alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha explicat que “es tracta d’un reconeixement a la figura i trajectòria de Lourdes Zanuy, destacada professional dels serveis socials de l’Ajuntament de Lleida, que va traspassar fa uns mesos”. “Zanuy va dedicar la seva vida a fer els serveis socials de Lleida més humans i de més qualitat i va participar en l’elaboració dels diferents plans estratègics desserveis socials la Generalitat de Catalunya”, ha conclòs el paer en cap.
També de forma unànime s’ha aprovat l‘adhesió de l’Ajuntament de Lleida a la commemoració l’any 2022 del “Dia Universal de la Infància”.
Mocions presentades per entitats
En l’apartat de mocions presentades per entitats, se n’han debatut tres. La primera, per a l’adhesió a l’Agenda digital dels municipis de Catalunya, promoguda pel Consorci Localret, que ha estat aprovada amb 25 vots a favor i dues abstencions.
La segona i tercera mocions, promogudes per l’EMD de Sucs i de Raimat, han estat de sol•licitud de recolzament de l’Ajuntament de Lleida en defensa de les Entitats Municipals Descentralitzades. La Presidenta de l’EMD de Raimat, Ainhoa Casabón, i el President de l’EMD de Sucs, Guillem Boneu, han defensat la moció i ha definit les EMD com “l’administració local més propera al ciutadà i tenim un paper fonamental en fixar la població al món rural”. “És necessari que es doni suport a les EMD, ens locals eficaços i eficients”.
El regidor Paco Cerdà, en representació de JxCat, els regidors del PP, Xavier Palau, i la regidora no adscrita Ángeles Ribes han mostrat tot el seu suport a ambdues EMD. La regidora Elena Ferre, del grup municipal del Comú, s’han compromès a traslladar la necessitat de recolzament a la resta d’administracions. “Les reivindicacions que feu són de justícia i cal tenir en compte el criteri poblacional a l’hora de rebre ajudes i subvencions”. El regidor del PSC, Fèlix Larrosa, ha instat els presidents de les Entitats Municipals Descentralitzades a seguir treballant pel desenvolupament i millora d’aquestes poblacions. Finalment, la tinent d’alcalde Jordina Freixanet ha reiterat el compromís dels regidors i regidores de l’Ajuntament de Lleida per continuar treballant i lluitant per la millora de les EMD.
Ambdues mocions han quedat aprovades per 25 vots favorables i 2 abstencions
Mocions presentades pels grups municipals
El PSC també ha presentat una moció declarativa relativa a la cessió dels terrenys del carrer Josep Pallach a la Fundació Pardinyes. En aquest sentit, la regidora del PSC, Cristina Morón, ha volgut posar en valor l’associacionisme i l’activisme veïnal del barri de Pardinyes i, per aquest motiu, ha demanat l’aprovació de dos acords: obrir un espai de consens amb la Fundació de Pardinyes i també, instar al govern municipal a cedir, en el termini de dos mesos, a cedir a la Fundació Pardinyes la parcel•la del carrer Josep Pallach cantonada amb el Camí de Corbins per a la promoció i la construcció d’una residència per a la gent gran”.
La regidora no adscrita Ángeles Ribes i el regidor del PP, Xavier Palau, han subratllat que la moció, encara que prosperés, no és vinculant.
Per la seva banda, el regidor de JxCat, David Melé, és que la voluntat de la Fundació és trobar un concessionari que pugui desenvolupar la residència de gent gran. “Tenim el ferm compromís de complir amb la nostra paraula i treballar perquè Pardinyes tingui una residència per a gent gran”.
Finalment, el regidor d’ERC, Ignasi Amor, ha explicat que s’obrirà un diàleg amb la Fundació Privada Pardinyes per a definir el model residencial que necessita el barri de Pardinyes.
La Corporació Municipal ha aprovat, finalment, la moció declarativa del Grup Municipal PSC per la cessió dels terrenys del carrer Josep Pallach a la Fundació Pardinyes, que s’ha votat per punts. El primer s’ha aprovat amb 25 vots a favor i 2 abstencions i, el segon, per 10 vots a favor i 17 abstencions.
Finalment, no ha prosperat la moció declarativa del Grup Municipal de Ciutadans contra la derogació del delicte de sedició i legalització de la malversació per 21 vots en contra, 4 vots a favor i 2 abstencions.