LLum verda als grans projectes de Lleida relacionats amb l'arribada de l'AVE

El Parc dels Magraners serà una realitat

El Parc dels Magraners serà una realitat

L’alcalde, Antoni Siurana, ha qualificat com a “extraordinàriament positives” les reunions de les comissions de seguiment de les obres ferroviàries a Lleida. El darrer encontre entre les diverses administracions ha donat llum verda als grans projectes de Lleida relacionats amb l‘arribada de l’AVE. L’acceptació de les obres proposades per la Paeria satisfà les reivindicacions de la ciutat formulades en una moció presentada i aprovada per tots els grups municipals, al juny del 2000. Siurana ha destacat l’acord sobre el futur Parc dels Magraners, que tindrà 1000 metres lineals entre la Bordeta i els Magraners, paral·lel a la via del tren en ambdós costats, amb una amplada de 100 m. El parc dels Magraners, que anirà del carrer de Palauet fins a la Variant Sud, es convertirà en la zona verda més gran de Lleida, després de la canalització. La solució urbanística preveu un sistema de talussos amb gespa i arbres que minimitzaran l’impacte visual de les vies i absorbirà l’impacte acústic. En aquest tram es construiran dos ponts, sense comptar el de Palauet en fase d’obra, i dues passarel·les per a vianants. La comissió tècnica de la xarxa ferroviària ha acordat realitzar conjuntament els treballs tècnics per assolir la integració mediambiental i urbanística del traçat de l’AVE en la variant de Rufea, inclosa la reserva de terrenys per a la possible ubicació d’una estació, en el futur. La comissió tècnica de seguiment del conveni de l’AVE ha donat el vist-i-plau definitiu al Pla de L’Estació, cosa que permetrà presentar-ho a la consideració del Ple municipal ben aviat. El Pla Especial de l’Estació es basa en una gran operació urbanística que permetrà aplicar els beneficis resultants a les inversions necessàries en aquesta zona que ocupa 116.000 m2. Les obres més importants que es duran a terme són: - 11 vies: 5 d’amplada internacional i 6 d’amplada nacional. - Nou vestíbul de l’estació - Nou edifici ferroviari d’entrada des de Pardinyes - Marquesina ornamental - Passarel·la sobre les vies - Nou pont sobre el riu, que anirà de l’estació a la plaça de la Sagrada família (darrera els Camps Elisis) - Cobriment del ferrocarril, des del carrer de les Corts Catalanes fins al carrer dels Comtes d’Urgell, obra que implica la perllongació de l’avinguda de Prat de la Riba. - Eixamplament i urbanització de la plaça de Berenguer IV. - Construcció de dos aparcaments soterranis, un sota Viàlia (complex lúdic i comercial al costat de l’estació) i part de la plaça de Berenguer IV, amb capacitat per a 670 places, i un altre al carrer de Roger de Llúria, amb una capacitat, aproximada, de 1400 vehicles. L’alcalde, Antoni Siurana ha destacat la importància de la transformació de l’Estació i el seu entorn i ha volgut destacar que “l’Estació central de Lleida serà la més urbana de tot el traçat de l’AVE”. També s’ha mostrat satisfet pel procés de treball entre les institucions i entitats implicades que ha permès un bon clima de col·laboració. Les comissions tècniques de seguiment estan formades per representants de l’Ajuntament de Lleida, RENFE, Ministeri de Foment, Gestor d’Infrastructures Ferroviàries i Generalitat de Catalunya.