Aprovada la convocatòria de subvencions per la digitalització de l’activitat empresarial

La Junta de Govern Local aprova destinar-hi 125.000 euros i també s’invertiran 50.000 euros en activitats de promoció i dinamització comercial, a càrrec d’entitats del sector

La Paeria s’ha adherit a l’acord marc del Consorci Català pel Desenvolupament Local, que permetrà dur a terme obres de millora del paviment a l’avinguda Francesc Macià i la plaça La Pau

La Junta de Govern Local aprova destinar-hi 125.000 euros i també s’invertiran 50.000 euros en activitats de promoció i dinamització comercial, a càrrec d’entitats del sector

La Paeria s’ha adherit a l’acord marc del Consorci Català pel Desenvolupament Local, que permetrà dur a terme obres de millora del paviment a l’avinguda Francesc Macià i la plaça La Pau

La Junta de Govern Local ha donat avui el seu vistiplau a la convocatòria per a la concessió d’ajuts per a la digitalització de l’activitat empresarial per a l’any 2023, dotada amb 125.000 euros. Està destinat a accions de digitalització i transformació digital per augmentar la competitivitat i la sostenibilitat d’autònoms i autònomes i microempreses.

També s’ha aprovat una segona convocatòria per a la concessió de subvencions per a la promoció i dinamització de l’activitat comercial per a actuacions fetes durant l’any 2023. Aquestes ajudes estan destinades a les associacions de comerciants i als gremis sense ànim de lucre, i compten amb una dotació total de 50.000 euros.  

El termini per a presentar les sol·licituds en tots dos casos serà d’un mes a partir de la seva publicació.

Així mateix, s’ha aprovat la convocatòria dels Premis Lleida Talent Emprenedor 2023, adreçats a reconèixer els millors projectes d’emprenedoria fets per l’alumnat de centres de d’educació Infantil, Primària i Secundària de les Terres de Lleida durant aquest curs. La convocatòria té com a objectiu incentivar l’esperit emprenedor i té una dotació de  5.800 euros.

A més a més, s’ha resolt la convocatòria de subvencions per a potenciar l’èxit educatiu, en el marc del Pla Educatiu d’Entorn. S’han subvencionat 31 accions de diferents centres, amb un import total de 22.000 euros.

Millora del paviment de l’avinguda Francesc Macià i la plaça La Pau

D’altra banda, la Paeria ha aprovat també la seva adhesió a l’acord marc d’obres d’asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya del Consorci Català pel Desenvolupament Local i l’Associació Catalana de Municipis, en el lot corresponent als treballs de millora del paviment de l’avinguda Francesc Macià i plaça La Pau, per un import total de 69.361,74 euros (IVA inclòs). Les obres a Lleida tenen una durada prevista d’una setmana i s’inclouen dins del lot de treballs d’asfaltatge al Segrià.

Finalment, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Lleida ha aprovat també en la seva sessió d’avui la resolució del contracte de les obres del projecte bàsic i executiu de l’edifici de l’equipament comunitari per a múltiples usos (ECMU), que havia estat adjudicat a l’empresa Bauen Constructora SAU, pel retard injustificat en l’inici de les obres. També s’acorda requisar la garantia depositada, que és de 212.726,16 euros.

L’Ajuntament ja va aprovar tornar a iniciar el procés de licitació d’aquesta obra, condicionada a la resolució del primer contracte, que ara s’ha concretat. Aquest nou expedient es troba en tràmit, dins del termini de presentació d’ofertes.