Lleida proposa canvis legislatius per incorporar les mesures alternatives a les sancions econòmiques per infraccions administratives.

Lleida proposa canvis legislatius per incorporar les mesures alternatives a les sancions econòmiques per infraccions administratives

Reforç del control d’àrees de contenidors a Lleida i a diferents partides de l’Horta

Crida a la calma per la posada en llibertat d’una persona que complia condemna per dues agressions sexuals

Reforç del control d’àrees de contenidors a Lleida i a diferents partides de l’Horta

Crida a la calma per la posada en llibertat d’una persona que complia condemna per dues agressions sexuals

L’alcalde de Lleida ha anunciat avui que la setmana vinent farà arribar, a tots els senadors i diputats amb representació per Lleida, una iniciativa per  modificar la Llei de bases del règim local en el sentit de donar cobertura legal a la regulació, mitjançant ordenances municipals, de mesures alternatives a les sancions econòmiques per infraccions administratives, mitjançant serveis a la comunitat, activitats socioeducatives o de caràcter cívic. La legislació actual no recull explícitament aquesta possibilitat amb caràcter general, de manera que, segons  ha explicat el paer en cap, “els ajuntaments estem limitats en aquest àmbit per la manca de cobertura legal que ens habiliti per implantar aquest sistema”. Per aquest motiu, des de la Paeria s’impulsarà una modificació de l’esmentada  llei, per tal d’afegir un article que reguli aquestes mesures alternatives i permeti a les entitats locals substituir les sancions econòmiques per mesures alternatives, com ara serveis a la comunitat o activitats de caràcter cívic.

El paer en cap ha explicat que “no pot ser que la sanció econòmica es presenti com la única resposta possible de l’administració per a corregir conductes incíviques o que afecten a la convivència. Penso que no és la forma més efectiva de promoure l’esperit cívic de la ciutadania, que resulta desigual perquè no tothom té la mateixa capacitat per a pagar les sancions i hi ha formes molt més efectives d’actuar, com aquests serveis en favor de la comunitat”.

Cal remarcar que es farà partícips d’aquesta proposta tant a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).

Reforç del control d’àrees de contenidors a Lleida i a diferents partides de l’Horta

L’Ajuntament de Lleida ha reforçat,  durant el mesos de desembre i gener, la vigilància en diverses àrees de contenidors problemàtiques de la ciutat i en diversos punts de l’Horta - Magraners, Marimunt, Pla de Monsó, Camí de Vallcalent, Quatre Pilans, Vinatesa, Tres Pontents, La Cerdera, Torres de Sanui, Camí de Cunillàs i Camí de l’Albi, entre altres. El resultat d’aquest operatiu, a càrrec d’agents no uniformats de la Guàrdia Urbana (al nucli urbà) i d’una empresa de seguretat (a l’Horta), ha estat de 18 presumptes infraccions denunciades en l’àmbit urbà i de 7 infraccions detectades en diferents partides de l’Horta.

A més a més, i dins del Pla de Millora de l’Espai Públic per a l’any 2023, s’ha posat en marxa una brigada municipal temporal de reforç del servei de recollida de residus. En aquest sentit, el paer en cap ha remarcat que la Paeria ja ha finalitzat la selecció de personal -5 dones i 11 homes i un coordinador. La brigada començarà a funcionar la setmana vinent amb la formació dels operaris i operàries, prèvia a l’inici de les seves funcions en les diferents zones de la ciutat.

També cal recordar que, els darrers dies, s’ha posat en marxa una campanya informativa de foment de conductes cíviques relatives a la neteja de l’espai públic.

Avança bon ritme l’aprovació del reglament regulador de l’ús de drons

En el decurs de la Comissió de Seguretat i Civisme, el paer en cap ha explicat que el tràmit d’aprovació del reglament regulador de l’ús de drons està actualment en el tràmit d’informació i audiència pública. Si finalitzat el termini d’audiència pública el proper 3 de març no s’ha presentat cap proposta, al·legació o suggeriment, el reglament quedarà automàticament aprovat. En cas contrari, caldrà continuar amb el procediment fins a l’aprovació definitiva pel ple municipal

Crida a la calma per la posada en llibertat d’una persona que complia condemna per dues agressions sexuals

L’alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, i l’intendent de la Guàrdia Urbana, Josep Ramon Ibarz, s’han adreçat a la ciutadania per demanar calma i tranquil·litat a la ciutadania després de la posada en llibertat, fa uns dies, d’una persona que complia condemna per dues agressions sexuals. El paer en cap i el màxim representant del cos de policia local han instat els veïns i veïnes a que no facin circular rumors i informacions falses que poden incrementar la sensació d’inseguretat.

La posada en llibertat d’aquesta persona és fruit d’una revisió de la condemna provocada per la modificació de la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual. En aquest sentit, Pueyo ha explicat que ha enviat una carta a la Ministra d’Igualtat del Govern Espanyol perquè s’impulsi, amb la màxima celeritat, una nova modificació de la llei perquè aquestes situacions no es produeixin.

Cal destacar que tant l’Ajuntament de Lleida, com la Guàrdia Urbana de Lleida com el cos de Mossos d’Esquadra estan realitzant un seguiment del cas.