L'equip de "Lleida, ciutat amable" treballa aquesta setmana en refer diversos trams de vorera del carrer Riu Ebre.

El Pla de Millora de l’Espai Públic resol 419 incidències a tota la ciutat

És un programa de la Paeria per a millorar la neteja i el manteniment dels espais públics de la ciutat i promoure la convivència i el civisme 

Els indrets més sensibles són les voreres, que acumulen un 39% de les incidències, seguit dels solars, els contenidors i els parcs i jardins i les incidències més habituals fan referència a les males herbes, la brutícia al terra, el manteniment de zones verdes i la neteja de petits residus

És un programa de la Paeria per a millorar la neteja i el manteniment dels espais públics de la ciutat i promoure la convivència i el civisme 

Els indrets més sensibles són les voreres, que acumulen un 39% de les incidències, seguit dels solars, els contenidors i els parcs i jardins i les incidències més habituals fan referència a les males herbes, la brutícia al terra, el manteniment de zones verdes i la neteja de petits residus

L’Ajuntament de Lleida ha fet arribar als grups impulsors del Pla de Millora de l’Espai Públic el balanç del tancament de l’any 2022 d’aquesta iniciativa per a la millora de la neteja i el manteniment dels espais públics de la ciutat, des d’una concepció lligada a la promoció de la convivència i el civisme. 

Des del seu inici el març del 2022 fins al tancament de l’any, s’han ampliat les 575 accions de neteja o manteniment previstes inicialment fins a un total de 735, de les quals se n’han executat ja 419, en tots els barris de la ciutat.  

Els indrets més sensibles són les voreres, que acumulen un 39% de les incidències, seguit dels solars (28%, inclosos també els privats), els contenidors (9%) i els parcs i jardins (6%), entre d’altres. I les incidències més habituals fan referència a les herbes i matolls, la brutícia adherida al terra, el manteniment de zones verdes, l’acumulació d’excrements de coloms o la neteja de petits residus. 

Per a fer-hi front s’aplica un ampli catàleg de mesures, des la intensificació de la neteja per exemple mitjançant hidropressió, el desbrossat i la retirada de residus, fins a accions de disciplina urbanística com els requeriments a propietaris de solars perquè els netegin, campanyes informatives, reposició o ampliació de contenidors i la detecció i sanció de comportaments incívics.  

El balanç d’aquest primer any de funcionament del pla mostra un nivell d’assoliment global dels 16 objectius fixats del 90%. Entre ells, s’hi inclou, a més de les accions específiques de neteja i manteniment, la reorganització de la secció municipal de seguretat ciutadana, la investigació i sanció dels abocaments a l’Horta per part de la Guàrdia Urbana, el reforç de les funcions dels agents cívics, la millora de la coordinació entre les unitats responsables de de la neteja i la jardineria, la comunicació i el retiment de comptes amb els grups impulsors, una enquesta sobre la neteja de la ciutat i campanyes de foment del civisme, entre d’altres. 

Per al mes de febrer està prevista la celebració d’una reunió presencial d’avaluació amb els membres dels grups impulsors de zona per a l’avaluació final del pla d’actuació 2022 i la proposta del pla d’actuació 2023. La previsió és poder iniciar les accions a partir del març, tot i que una de les iniciatives més importants que inclourà el nou pla, la creació d’una brigada de reforç del servei de recollida de residus, es posarà en marxa ja al febrer.