La campanya de neteja i manteniment Barri a Barri es desplaça a la Mariola la setmana que ve.

El programa de neteja intensiu Barri a Barri es trasllada la setmana vinent a la Mariola

Es repintaran una quinzena de bancs, es realitzarà un desbrossament a fons de diferents espais del barri, es repintaran armaris d'enllumenat i s'actuarà amb hidronetejadora en carrers, illes de contenidors i mobiliari urbà

Es repintaran una quinzena de bancs, es realitzarà un desbrossament a fons de diferents espais del barri, es repintaran armaris d'enllumenat i s'actuarà amb hidronetejadora en carrers, illes de contenidors i mobiliari urbà

El programa de neteja intensiu Barri a Barri es trasllada la setmana vinent a la Mariola, on es realitzarà una actuació de neteja a fons així com tasques de manteniment d'elements del mobiliari urbà.

El Barri a Barri té com a objectiu reforçar la neteja ordinària que ja es realitza a l'espai públic per mitjà d'una actuació coordinada amb la presència dels diferents serveis implicats en el manteniment de la via pública a la vegada.

Hi participen les persones que treballen tant a les brigades municipals (encarregades de fer petites reparacions i actuacions de millora a la via pública com ara reparació de clots o pintura de mobiliari) com a les diferents empreses concessionàries dels serveis implicats: neteja, recollida de brossa, enllumenat o jardineria.

En el marc d'aquestes jornades intensives, que en aquesta ocasió es duran a terme durant la setmana del 8 de juliol, es fa una especial incidència en la neteja de contenidors en l'arranjament dels cables de les façanes o la revisió dels embornals, entre altres aspectes.

Un cop finalitzades les actuacions a la Mariola, el programa es farà a Bordeta, Raimat i Pardinyes.