En marxa el procés per activar el Pla Educatiu d’Entorn de Lleida per a aquest curs 2022-2023..

En marxa el procés per activar el Pla Educatiu d’Entorn de Lleida per a aquest curs 2022-2023

Aquest projecte, adreçat a infants i joves de 0 a 18 anys de centres públics o concertats, és una proposta de cooperació per a l’èxit educatiu de l’alumnat que fomenta l’equitat, la diversitat i l’ús de la llengua catalana. La signatura amb la Generalitat per a l’addenda del conveni és de 440.009 euros i d’aquests, un import de 275.309€ està vinculat als fons europeus Next GenerationEU.

Aquest projecte, adreçat a infants i joves de 0 a 18 anys de centres públics o concertats, és una proposta de cooperació per a l’èxit educatiu de l’alumnat que fomenta l’equitat, la diversitat i l’ús de la llengua catalana. La signatura amb la Generalitat per a l’addenda del conveni és de 440.009 euros i d’aquests, un import de 275.309€ està vinculat als fons europeus Next GenerationEU.

L’Ajuntament de Lleida i la Generalitat han signat l’addenda del conveni per desenvolupar el Pla Educatiu d’Entorn aquest curs 2022-23 i poder iniciar així el procés per licitar i activar les activitats que hi estan vinculades. L’addenda de l’acord és de 440.009 euros i aquest curs la convocatòria rep part de la dotació econòmica dels fons europeus Next Generation EU, per un import de 275.309 €, i a través del Mecanisme de Recuperació, Transformació i Resiliència (MRR). El Ministeri d’Educació ha traspassat la partida a la Generalitat, que gestionarà a través del Departament d’Educació.

Els Plans Educatius d’Entorn (PEE) són una proposta de cooperació educativa entre el Departament d’Educació i les entitats municipalistes per aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat, a l’educació formal i la no formal, i contribuir a la cohesió social mitjançant l'equitat, l’educació intercultural, el foment de la convivència i l’ús de la llengua catalana. L’actuació de corresponsabilització educativa dels Plans Educatius d’Entorn va adreçada, sobretot, a infants i joves de 0 a 18 anys dels centres educatius públics u concertats d’un municipi o d’un sector d’un municipi, amb una especial atenció als sectors socials més fràgils (nens i nenes, nois i noies nouvinguts o amb risc de marginació) i als més vulnerables (nois i noies adolescents).

Els PEE es van començar a implantar a Lleida el 2005 i a partir del curs 15-16 ja es van aplicar a tota la ciutat, distribuïda en 6 districtes. La dotació econòmica serveix per organitzar activitats per famílies i alumnat en horari escolar i extraescolar, especialment per als més vulnerables, i també s’organitzen comissions i grups de treball entre centres educatius i AFAs (Associacions de Famílies d’Alumnes) i entitats del territori per, així, treballar diferents problemàtiques, interessos o necessitats.

La dotació vinculada als fons europeus Next GenerationEU és per a l’execució de les següents activitats palanca:

  • Mentoria socioeducativa
  • Tallers de suport i acompanyament educatiu
  • Promoció de les oportunitats educatives més enllà de l’escola.

El servei de mentoria socioeducativa està en procés d’adjudicació, amb la previsió d’iniciar-se el servei al mes de febrer. Des del divendres 20 de gener i fins al dia 30 de gener està publicada l’oferta de la licitació dels tallers de suport i acompanyament educatiu que s’han d’iniciar al mes de març. De la mateixa manera, s’està fent el procediment de licitació dels tallers de promoció d’oportunitats educatives que hauran de començar al mes d’abril. Les diferents accions finalitzaran el 31 de juliol, com a màxim.

Servei d’Educació (paeria.cat)