La Paeria acull estudiants en format de FP Dual.

L’Ajuntament de Lleida rep la certificació de Qualitat per la seva aposta per l’FP DUAL

Aquest reconeixement avala la feina feta per la Regidoria d’Educació al llarg dels anys  i consolida el seu compromís amb la Formació Professional DUAL

Aquest reconeixement avala la feina feta per la Regidoria d’Educació al llarg dels anys  i consolida el seu compromís amb la Formació Professional DUAL

L’Ajuntament de Lleida ha assolit la Certificació del Nivell 2 Assegurament per la seva gestió i organització en l’FP DUAL de la mà de l’Institut Ronda com a centre impulsor.

Des del curs 2012-2013 La Paeria acull alumnes en formació dual dels  instituts de la ciutat com ara l’Institut Ronda, Torrevicens, Caparrella, Acadèmia Martinez, Episcopal i Ilerna que estan repartits en els diferents departaments municipals que més s’adeqüen al seu pla d’estudis. Els cicles formatius de grau superior amb els quals col·labora l’Ajuntament són el d’Educació Infantil, Animació sociocultural i turística, Integració social, el d’Administració i finances, el de Gestió administrativa i el de Projectes d’Edificació.

La certificació avala la feina feta per part de l’Ajuntament de Lleida durant tots aquests anys que ha apostat clarament per l’FP DUAL, ha donat més oportunitats a molts i moltes joves de Lleida per forma-se amb professionalitat i ha consolidat el seu compromís amb la formació professional DUAL com a referent de les comarques de Lleida.

L’obtenció d’aquest segell de qualitat està lligat, en primer lloc, al sistema de gestió propi de l’institut i, en segon lloc, està marcat pel nivell de desenvolupament del servei d’FP dual que presta l’empresa.