Imatge de la trobada d'avui a Saragossa.

L’alcalde Larrosa encarregarà el projecte per a la construcció d’un mur de contenció del riu Segre a la partida de Grenyana

La presidenta de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, Maria Dolores Pascual, s’ha compromès avui en una reunió amb el paer en cap a facilitar la informació tècnica necessària per a la seva elaboració i a col·laborar en obtenir el seu finançament

La CHE també acabarà les obres de la potabilitzadora de Santa Anna i farà l’acompanyament tècnic del projecte Platges de Lleida

La presidenta de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, Maria Dolores Pascual, s’ha compromès avui en una reunió amb el paer en cap a facilitar la informació tècnica necessària per a la seva elaboració i a col·laborar en obtenir el seu finançament

La CHE també acabarà les obres de la potabilitzadora de Santa Anna i farà l’acompanyament tècnic del projecte Platges de Lleida

El paer en cap, Fèlix Larrosa, demanarà la incorporació al pressupost municipal de l’any vinent d’una partida per a la redacció del projecte del mur de contenció previst a la partida de Grenyana per a resoldre els problemes d’inundabilitat del marge esquerre del riu Segre. El contracte per a redactar aquest projecte es licitarà durant el primer trimestre de l’any vinent, ha anunciat l’alcalde.

Larrosa, acompanyat per personal tècnic de les àrees de Planejament i Obra Pública de l’Ajuntament, ha mantingut una trobada avui a Saragossa amb la presidenta de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, Maria Dolores Pascual, per tal de tractar sobre diverses qüestions de gestió hídrica d’interès per a la ciutat de Lleida.

Pel que fa al problema del risc d’inundacions, la CHE s’ha compromès a completar l’actualització de la cartografia de zones inundables inclosa en el SITEbro i facilitar la informació tècnica necessària per a l’elaboració del projecte del nou mur.

La Paeria ja disposa d’un compromís per part de l’Agència Catalana de l’Aigua d’atorgar una ajuda per al finançament de la redacció del projecte, pendent de disposar de tots els criteris tècnics que aportarà la CHE. 

A més a més, la Confederació es compromet a fer una anàlisi d’avaluació d’altres actuacions complementàries aigües amunt i aigües avall del tram urbà del riu que puguin ajudar a mitigar aquests riscos d’inundabilitat.

Pascual ha explicat a l’alcalde que Lleida ha estat inclosa en el Pla de Gestió del Risc d’Inundacions (PGRI), fet que farà que les actuacions per a mitigar aquest risc siguin preferents per a les administracions competents i facilitarà, per tant, que puguin col·laborar en el seu finançament.

En aquest sentit, Larrosa ha anunciat que durant la reunió d’avui s’ha acordat obrir converses amb el Govern de l’Estat i amb l’Agència Catalana de l’Aigua per a avançar en els convenis de finançament de les actuacions que s’hagin de dur a terme per a mitigar els riscos d’inundabilitat.

Planta potabilitzadora de la presa de Santa Anna

Una altra de les qüestions tractades en la trobada ha estat la posada en marxa de la planta potabilitzadora de la presa de Santa Anna, que es va construir l’any 2010 però no ha pogut arribar a entrar en funcionament. Pascual s’ha compromès a redactar un protocol amb les diferents fases a seguir, que inclourà l’execució de la inversió necessària per a completar l’obra, la seva recepció i la cessió de la instal·lació a la Mancomunitat d’Aigües de Pinyana perquè en pugui fer ús.

Platges de Lleida

Finalment, la Confederació també participarà en l’acompanyament tècnic del procés participatiu del concurs d’idees que lideraran la Paeria, la Fundació del Paisatge i el Col·legi d’Arquitectes de Lleida per tal de definir el projecte de les Platges de Lleida. La CHE verificarà que les propostes plantejades per a la millora de les infraestructures i els usos del parc fluvial del riu Segre al seu pas per Lleida siguin viables.