L’Institut Municipal d’Ocupació insereix més de 1.500 persones a través de polítiques actives d’ocupació i del servei d’intermediació laboral l’any 2023.

L’Institut Municipal d’Ocupació insereix més de 1.500 persones a través de polítiques actives d’ocupació i del servei d’intermediació laboral l’any 2023

L’Institut Municipal d’Ocupació atén prop de 3.600 persones durant l’any passat

L’Institut Municipal d’Ocupació atén prop de 3.600 persones durant l’any passat

L’Institut Municipal d’Ocupació (IMO) de l’Ajuntament de Lleida ha inserit 1.518 persones a través de polítiques actives d’ocupació i del servei d’intermediació laboral l’any 2023. Les dades es desprenen de la publicació de la memòria de l’exercici de l’any 2023, on es dona valor a la tasca d’orientació, formació, inserció i acompanyament a la ciutadania que realitza aquest equipaments municipal. A més a més, les dades posen de manifest que s’han atès 3.591 persones en aquest període de temps.

El regidor de Joventut, Educació i Ocupació de la Paeria, Xavi Blanco, ha destacat que a l’IMO es treballa amb el compromís de proporcionar suport i recursos per a millorar les oportunitats laborals i el desenvolupament professional de les persones que participen en els diferents programes i serveis que s’ofereixen.

Un dels objectius prioritaris de l’IMO és promoure el desenvolupament de les habilitats i competències necessàries de les persones per tal que prosperin en el mercat laboral. En aquest sentit, trobar la feina més adequada al perfil professional de cadascú repercuteix en la qualitat de vida, tant personal com professional, de la persona. A més, dotar les empreses dels millors professionals té un impacte positiu perquè permet la millora del rendiment operatiu i que s’hi fomenti un ambient d’innovació i excel·lència que beneficia tots els aspectes del negoci.