Imatge gràfica de l'EMAU.

L’Oficina Local d'Habitatge obre la recollida de sol·licituds d’ajudes al pagament del lloguer

Ahir es va iniciar el termini per a presentar les peticions per al col·lectiu de majors de 65 anys i a partir de l’11 de març, per als menors de 35 anys

Ahir es va iniciar el termini per a presentar les peticions per al col·lectiu de majors de 65 anys i a partir de l’11 de març, per als menors de 35 anys

L’Oficina Local d’Habitatge de l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU) va obrir ahir, 27 de febrer, el termini de recepció de sol·licituds per a la primera de les convocatòries de l’any 2024 de concessió de subvencions per al pagament del lloguer que estableix anualment la Generalitat de Catalunya.

Es tracta de la convocatòria adreçada a les persones que tenen més de 65 anys. El termini, segons s’estableix en la resolució TER/504/2024, de 20 de febrer publicada dilluns al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya s’iniciava ahir al matí i romandrà obert fins al 27 de març a les tres de la tarda.

En la mateixa resolució, s’estableix també el termini de presentació de sol·licituds per a les ajudes per a persones menors de 35 anys, que comença l’11 de març i acaba el 12 d’abril.

L’horari d’atenció al públic a les oficines de l’EMAU és de 9.00 a 14.00 hores.

El requisit econòmic per optar a les ajudes contempla que cal disposar d'una font regular d'ingressos que reporti unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 3,05 vegades l'indicador de renda de suficiència (IRSC), que equival a 24.301,57 € anuals. S’apliquen coeficients reductors dels ingressos computables segons el nombre de persones que conviuen. El període impositiu per acreditar en aquesta convocatòria és el de l’exercici 2022.

Segons estableixen les bases, per optar a aquestes subvencions el preu del lloguer no pot superar els 600 euros mensuals (a la demarcació de Lleida), a excepció dels casos de famílies nombroses, famílies monoparentals i unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda, que es fixa un màxim de 900 euros al mes. Quan es tracti del lloguer d’una habitació, el límit és de 300 euros mensuals.

L'import de la subvenció serà del 20% de l'import del lloguer quan l'esforç per pagar-lo sigui igual o inferior al 30% dels seus ingressos. Serà del 30% quan l'esforç per pagar el lloguer sigui superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos; i arribarà al 40% de l'import del lloguer quan l'esforç per pagar sigui igual o superior al 40% dels ingressos ponderats. Es fixa també un límit màxim de 2.400 euros anuals per habitatge i un mínim de 240 euros anuals per habitatge, quan l'import de subvenció resultant sigui inferior a aquesta quantitat.

Pròximament, està previst publicar la convocatòria d’ajudes per al col·lectiu de la franja de persones de 36 a 64 anys.