La comissió d’Economia informa sobre les modificacions en el Pla Estratègic de Subvencions

Durant la sessió també s’ha donat compte de la proposta d’increment de tarifes pel servei de taxi i de la licitació de l’explotació publicitària del mobiliari urbà

Durant la sessió també s’ha donat compte de la proposta d’increment de tarifes pel servei de taxi i de la licitació de l’explotació publicitària del mobiliari urbà

La Comissió de Gestió d'Economia, Presidència, Participació i Promoció Econòmica ha informat avui de la modificació del Pla Estratègic de Subvencions 2021-2023, per tal d’unificar les línies de l’àmbit del Cooperació després de l’aprovació del Pla de Cooperació. Així, les línies 10.3 “Subvencions destinades a projectes de cooperació internacional, acció humanitària i codesenvolupament” i la línia 10.4 “Subvencions destinats a projectes d’educació per a la transformació social”, es fusionen en una sola línia subvencionadora anomenada Línia 10.3-Subvencions destinades a accions per a la defensa dels drets humans i dels drets humans de les dones en cooperació al desenvolupament.

D’altra banda, la Comissió ha informat també favorablement de la proposta d’increment de tarifes per al servei de taxi de Lleida per a l’any 2023, que queda fixat en un 5,7%, d’acord amb l’autorització de la Comissió de Preus de Catalunya i la petició plantejada per les dues associacions de taxistes de Lleida. L’informe té en compte l’increment dels costos del servei, que són principalment el combustible, els laborals i l’IPC general, per tal d’autoritzar la pujada.

En l’àmbit de Contractació, s’ha informat de l’aprovació del plec de condicions i l’inici de la licitació de la Concessió del servei d’instal·lació, manteniment i explotació publicitària de diferents elements de mobiliari urbà a Lleida (Mupis). El pressupost base de licitació es fixa en un cànon de 546.050 euros (IVA inclòs), a raó de 109.210 euros a l’any per un termini de 5 anys. El contracte inclou l’explotació publicitària d’aquests elements, el seu manteniment, conservació, neteja i reparació i el subministrament i instal·lació d'elements nous.

A més, durant la comissió s’ha informat de l’aprovació definitiva de la cinquena i última modificació de crèdit del pressupost de la Paeria per a 2022, que es va abordar per a fer front a l’increment de les retribucions del personal, en compliment del que disposa l’article 23.4 del RDL 18/2022.