La comissió informativa de Bon Govern ha informat avui del canvis en la concessió del servei d’aigua i clavegueram, fruit d’un acord entre el govern municipal i el grup d’ERC, que dona continuïtat al Pacte de l’Aigua acordat durant el mandat passat per mantenir l’equilibri econòmic d’aquest servei i garantir les inversions necessàries en la infraestructura.

La comissió de Bon Govern informa de la renovació del Pacte de l’Aigua

Els grups del PSC i ERC subscriuen l’acord que permetrà garantir l’equilibri econòmic de la concessió del subministrament d’aigua i el clavegueram, ampliar el fons social per a persones vulnerables i incrementar les inversions contra la sequera

També s’ha informat de les bases de diversos concursos de promoció interna i del programa temporal per a implementar i executar projectes d’Igualtat i polítiques feministes, que permetrà incorporar nou personal a aquesta àrea

Els grups del PSC i ERC subscriuen l’acord que permetrà garantir l’equilibri econòmic de la concessió del subministrament d’aigua i el clavegueram, ampliar el fons social per a persones vulnerables i incrementar les inversions contra la sequera

També s’ha informat de les bases de diversos concursos de promoció interna i del programa temporal per a implementar i executar projectes d’Igualtat i polítiques feministes, que permetrà incorporar nou personal a aquesta àrea

La comissió informativa de Bon Govern ha informat avui del canvis en la concessió del servei d’aigua i clavegueram, fruit d’un acord entre el govern municipal i el grup d’ERC, que dona continuïtat al Pacte de l’Aigua acordat durant el mandat passat per mantenir l’equilibri econòmic d’aquest servei i garantir les inversions necessàries en la infraestructura.

L’acord contempla un increment del preu de l’aigua i del clavegueram que equivaldrà a 0,51 euros al mes per al 86% d’usuaris domèstics, és a dir, els que no superin els 9 metres cúbics al mes. Si la despesa és de 5 metres cúbics, l’augment serà de 0,35 €. Pel que fa als usos industrials, la pujada oscil·la entre 0,40 €/mes i 9,27 €/mes en funció del consum.

Aquest increment anirà acompanyat d’un nou conveni de fons social de l’aigua que té com a objectiu evitar talls de subministrament i atendre les persones amb més risc de vulnerabilitat. La principal novetat serà que inclourà que, una vegada atesos els consums individuals, es pugui fer front als deutes de les comunitats, especialment a Voravia i el grup Mariola.

Un altre dels punts importants de l’acord és la garantia d’un pla anual d’inversions derivades de la concessió de 570.000 euros l’any. Per aquest 2024 s’establirà, a més, un fons extraordinari de 500.000 € per a inversions per mitigar els efectes de la sequera i per afrontar les actuacions necessàries per millorar l’eficiència en l’ús de l’aigua.

També es contempla l’elaboració d’una campanya de comunicació de conscienciació sobre l'estalvi d'aigua, que es difondrà especialment davant d'episodis de sequera però també per a promoure el consum responsable entre la ciutadania.

A més, està previst posar en marxa a partir del pròxim mes de juny “l’Oficina de garantia de drets de l’aigua”. Els usuaris podran fer-hi arribar les queixes, propostes i suggeriments sobre l’atenció o el servei rebut.

Finalment, s’ha pactat iniciar una calendarització per estudiar la viabilitat econòmica, jurídica, tècnica i social d’una municipalització o canvi de gestió pública del servei d’aigua. Es presentarà aquest calendari durant el primer trimestre del 2025.

La comissió ha informat favorablement els expedients corresponents, que són els de modificació de l’ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de subministrament d’aigua potable i clavegueram, l’ordenança fiscal de la taxa del clavegueram i el contracte de concessió de l’explotació del servei d’abastament d’aigua i sanejament del terme de Lleida amb l’increment de 500.000 € més d’inversions per la sequera. Ara passaran al ple per la seva votació divendres de la setmana vinent.

Altres qüestions tractades a la comissió

La Comissió també ha donat compte de l'aprovació de les bases de promoció interna per a la provisió en propietat de 4 places de caporals de la Guàrdia Urbana, 51 places d'administratiu de l'Ajuntament i 10 places d'administratiu de personal laboral fix de l'Institut Municipal d'Ocupació, seguint la voluntat de promoció de la carrera professional del personal de la corporació.

A més, s’ha informat del programa temporal per a implementar i executar projectes d’Igualtat i polítiques feministes 2024-2025, que permetrà la incorporació de nou personal a l’àrea de Feminismes, per tal de poder dur a terme els projectes que tenen en marxa i que han aconseguit finançament extern d’altres administracions.