Reunió del Patronat de la Fundació Teatre de la Llotja, presidida pel paer en cap, Fèlix Larrosa, per tirar endavant la modificació dels estatuts d'aquest organisme..

La Fundació de les Arts de Lleida es professionalitza, amplia les funcions i reactiva el mecenatge

Amb la proposta de renovació dels estatuts de la Fundació Teatre de Llotja, aquest organisme es reconverteix i, a partir d’ara, podrà dur a terme les activitats que li encomani la Paeria i les funcions s’ampliaran, amb la programació de les arts en viu del conjunt d’equipaments municipals

Els membres del Patronat podran no ser regidors/es i estar vinculats al camp de les arts escèniques i musicals, i es reconeix la figura del mecenes

Amb la proposta de renovació dels estatuts de la Fundació Teatre de Llotja, aquest organisme es reconverteix i, a partir d’ara, podrà dur a terme les activitats que li encomani la Paeria i les funcions s’ampliaran, amb la programació de les arts en viu del conjunt d’equipaments municipals

Els membres del Patronat podran no ser regidors/es i estar vinculats al camp de les arts escèniques i musicals, i es reconeix la figura del mecenes

El Patronat de la Fundació Teatre de la Llotja ha proposat la modificació dels estatuts de la Fundació Teatre de la Llotja que comportarà el canvi de nom d’aquest organisme i dels seus membres, l’ampliació de funcions i la reactivació de la figura del mecenatge. El paer en cap, Fèlix Larrosa, acompanyat dels regidors Pilar Bosch i Jackson Quiñónez, ha presidit la reunió que s’ha fet aquest dilluns amb els membres del patronat per exposar els canvis. El Ple de la Paeria del mes de juny haurà de ratificar la proposta un cop s’ha aprovat a la reunió d’avui per part dels membres de la Fundació, amb l’abstenció del Comú de Lleida.

La modificació dels estatuts han de contribuir a la promoció i difusió de la cultura en general i de les arts escèniques, musicals i els festivals audiovisuals en especial, de la ciutat i la seva àrea d’influència perquè Lleida reforci la seva capitalitat cultural.

La fundació tindrà nova denominació, noves funcions, podrà canviar els membres i crearà la figura del mecenes. Se sol·licitarà que passi a dir-se Fundació de les Arts de Lleida i es considerarà com a mitjà propi personificat de l’Ajuntament de Lleida. És a dir, que l’organisme podrà dur a terme les activitats que li encomani la Paeria i la tasca de programar els espectacles i les activitats en els equipaments municipals dedicats a les arts escèniques o gestionats per l’Ajuntament. En aquest sentit, preveu la possibilitat que la Fundació pugui contractar una o diverses direccions artístiques.

Per dotar d’una major especialització i competències professional al patronat, els seus membres es podran substituir ser persones vinculades al camp de les arts escèniques i musicals, sense que hagin de ser membres de la Corporació municipal. Així, la fundació estarà integrada per nou membres: el paer en cap, Fèlix Larrosa, que en serà el president; la regidora de Cultura, Pilar Bosch, que actuarà de vicepresidenta, i set vocals, designats pel Ple, a proposta del president de la Corporació. El o la directora gerent de la Fundació no tindrà condició de membre i tindrà la formació acadèmica i tècnica per exercir les funcions assignades.

Igualment, per garantir la continuïtat de la participació dels membres institucionals i representants d’entitats privades, es reactivarà la figura del mecenes, que podran assistir a les reunions amb veu però sense vot. La condició de mecenes s’ostentaria a partir d’una aportació econòmica anual, en diners o espècies, per un valor igual o superior a dos mil euros, a revisar, si cal, pel patronat.

Objectius de la Fundació de les Arts de Lleida

La Fundació de les Arts de Lleida té com a objectius promoure les arts escèniques, la música i els festivals audiovisuals a Lleida i entorn, potenciar l’accés dels públics lleidatans a les arts en viu, podrà fer la proposta de programació al Teatre de la Llotja, l’Auditori Enric Granados i el Teatre de l’Escorxador, així com de la resta d’equipaments i instal·lacions municipals a encàrrec de la Paeria. La programació al Teatre de Llotja es farà sense perjudici de la programació que es faci a través de la concessió administrativa.

Entre altres, col·laborarà en programes i projectes de patrocini i esponsorització per optimitzar la programació i les activitats culturals i per engrandir el nombre d’associats de la Fundació.