Imatge de la campanya informativa.

La Paeria intensifica el control de la identificació amb xip dels gossos de la ciutat

Des d’aquest dilluns la Guàrdia Urbana comprova que estiguin correctament identificats, com marca la llei de protecció dels drets i el benestar dels animals, que preveu sancions de 10.000 a 50.000 euros

Paral·lelament, l’Ajuntament inicia una campanya informativa a les xarxes socials per informar els propietaris i propietàries d’aquesta obligació

Des d’aquest dilluns la Guàrdia Urbana comprova que estiguin correctament identificats, com marca la llei de protecció dels drets i el benestar dels animals, que preveu sancions de 10.000 a 50.000 euros

Paral·lelament, l’Ajuntament inicia una campanya informativa a les xarxes socials per informar els propietaris i propietàries d’aquesta obligació

L’Ajuntament de Lleida ha engegat aquest dilluns una campanya per intensificar el control de la identificació amb xip dels gossos, com a mesura per a garantir la protecció dels animals i combatre el seu abandonament i robatori. Els agents de proximitat de la Guàrdia Urbana equipats amb lectors de xips són els encarregats de comprovar que els propietaris i propietàries dels animals els porten correctament identificats.

Les persones titulars d’un animal de companyia (gossos, gats i fures) estan obligades a identificar-lo electrònicament mitjançant la implantació d’un microxip a càrrec d’un veterinari o veterinària (articles 26 i 51 de la llei 7/2023 de protecció dels drets i el benestar dels animals).

L’incompliment de l’obligatorietat d’identificació de l’animal és una infracció greu que comporta sancions de 10.001 € a 50.000 € (articles 74.b i 76 de la mateixa llei).

Aquesta campanya s’impulsa per millorar el compliment d’aquesta obligació i promoure la tinença responsable d’animals, d’acord també amb el criteri de les entitats animalistes de la ciutat. Anirà acompanyada d’accions de comunicació a les xarxes municipals per tal d’informar la ciutadania d’aquesta obligació legal i de les sancions que comporta.

La implantació del microxip, sempre que es faci en un centre veterinari català, va associada a la inscripció de l’animal a l'Arxiu d'identificació d'animals de companyia (AIAC), que gestiona el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya i que s’enllaça amb el Registre municipal d'animals de companyia. Si l’animal ve d'una altra comunitat autònoma o d’un altre país, cal censar-lo també a l’AIAC. No tenir un animal inscrit al Registre és una infracció lleu, amb sancions de fins a 450 €, segons l'ordenança municipal.

Malgrat l’obligatorietat d’identificar els animals, són molts els que no estan registrats, fet que facilita els abandonaments. La mateixa llei, aprovada l’any passat, cita un estudi de la Fundació Affinity i el departament de Psiquiatria i Medicina Legal de la Universitat Autònoma de Barcelona, que indica que només el 27,7% dels gossos que arriben a centres d’acollida estan identificats amb microxip, mentre que en el cas dels gats només ho estan un 4,3%.

Actualment, el registre municipal té inscrits 22.760 animals, 18.531 gossos i 3.966 gats. En cas de mort de l'animal, també cal comunicar la seva baixa al registre.

En el cas dels gats, a més d’identificar-los amb xip, la llei obliga procedir a la esterilització quirúrgica abans dels 6 mesos (excepte els registrats com a reproductors, a nom d’un criador).