El regidor Jaume Rutllant ha lliurat al president de la cooperativa Obrint Portes, Eric Morros, les claus del cinquè habitatge reformat amb masoveria urbana.

La Paeria lliura les claus del cinquè habitatge reformat amb masoveria urbana

Mitjançant l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU) i la cooperativa Obrint Portes, es facilitarà l’accés a l’habitatge a tres joves, de 20 a 22 anys i en risc d’exclusió residencial, que commutaran les hores treballades en la reforma i adequació per la renda de lloguer

Mitjançant l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU) i la cooperativa Obrint Portes, es facilitarà l’accés a l’habitatge a tres joves, de 20 a 22 anys i en risc d’exclusió residencial, que commutaran les hores treballades en la reforma i adequació per la renda de lloguer

L’Ajuntament de Lleida ha lliurat les claus del cinquè habitatge reformat amb el sistema de masoveria urbana. El tinent d’alcalde i president de l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU), Jaume Rutllant, i el president de la Cooperativa Obrint Portes, Eric Morros, han explicat que ambdues parts, i mitjançant aquest projecte, han gestionat l’accés a l’habitatge de tres joves masovers, de 20 a 22 anys, que han realitzat les obres de reforma i d’adequació de l’habitatge perquè hi puguin entrar a viure. A canvi, les hores dedicades a aquests treballs es commutaran per renda de lloguer. D’aquesta manera, els joves estaran uns mesos sense pagar l’arrendament, assumint només els consums.

El regidor ha assenyalat que l’habitatge està ubicat al carrer Àger, a la Bordeta i que el projecte de masoveria urbana ha inclòs la gestió de la reforma integral de l’immoble, executant les obres de reparació, manteniment i millorament necessàries. El pis es destina a l’ús compartit de joves usuaris en risc d’exclusió residencial, amb dificultats per accedir al mercat immobiliari. Aquest és un aspecte que ha remarcat Rutllant per garantir el dret a l’habitatge a tots els col·lectius amb què treballa EMAU.

D’Obrint Portes, Morros ha indicat que el contracte de cessió és per a tres anys, amb dos més d’ampliació, i que en aquest procés també es fa un servei de mediació per intentar resoldre qualsevol conflicte que pugui sorgir entre els usuaris. Seguint la mateixa dinàmica que els anteriors habitatges, els joves masovers han estat acompanyats per professionals. Aquets han fet unes determinades tasques, com la instal·lació de la calefacció, la caldera o els tancaments, i els masovers han fet el sanejament de les parets i sostres, el vcanvi de llums o la fusteria, entre altres. El president de la cooperativa ha comentat que han invertit 180 hores en uns sis mesos, que compensaran amb el lloguer dels primers mesos. Morros ha incidit en la necessitat de posar recursos perquè els joves tinguin un accés digne i assequible a l’habitatge i ha convidat la iniciativa privada a sumar-se al projecte. 

La masoveria urbana

L’EMAU va publicar el març de 2022 el concurs per al servei de gestió d’un projecte de masoveria urbana en un habitatge de la seva propietat per destinar-lo a l’allotjament compartit de joves menors de 30 anys que es trobin en risc d’exclusió residencial. El concurs el va guanyar la cooperativa Obrint Portes.

El projecte de masoveria urbana té tres objectius principals:

-Facilitar l’accés a un habitatge digne per a joves en dificultats per accedir al mercat lliure d’habitatge mitjançant les obres necessàries per a la seva habitabilitat.

-Augmentar l’oferta d’habitatges de lloguer assequible.

-Promocionar la masoveria urbana com a una alternativa a l’accés convencional a l’habitatge.

La cooperativa Portes Obertes desenvolupa la masoveria urbana a Lleida en clau social com a alternativa d’accés a l’habitatge mitjançant dos projectes pilot: un amb l’EMAU i un altre amb un habitatge cedit per la mateixa cooperativa.