La Paeria proposa un llistat de bones pràctiques en la gestió d’espais publicitaris i en actes públics

Elabora un seguit de recomanacions per establir estratègies dins l’àmbit municipal per promoure estils de vida saludables i actuar vers la publicitat de begudes alcohòliques i energètiques, jocs d’aposta i en línia.

Elabora un seguit de recomanacions per establir estratègies dins l’àmbit municipal per promoure estils de vida saludables i actuar vers la publicitat de begudes alcohòliques i energètiques, jocs d’aposta i en línia.

L’Ajuntament de Lleida proposa un seguit de bones pràctiques en la Corporació Municipal en actes públics d’acord amb una línia estratègica que potencia estils de vida saludables entre la ciutadania. En concret, ha elaborat un document amb una sèrie de recomanacions per actuar de manera responsable pel que fa a actes públics on hi hagi publicitat de begudes alcohòliques i energètiques, i jocs d’aposta i en línia. L’àmbit d’actuació és municipal i inclou també la publicitat i la difusió de la pròpia corporació.

La Comissió Informativa per les Polítiques de Gestió dels Drets de les Persones ha traslladat la proposta als seus membres per mostrar el treball que es fa en aquest àmbit i les accions que es coordinen amb altres organismes implicats. L’Ajuntament de Lleida, com la resta d’administracions locals, col·labora amb diferents administracions públiques i entitats del tercer sector que també treballen en la promoció de la salut i la prevenció de les addiccions.

El 2017 es va adherir a l’Estratègia Estatal de Promoció de Salut i des d’aleshores es treballa un model d’intervenció educativa conegut com “Planet Youth”, amb origen islandès, que actua en la prevenció del consum de substàncies i es basa en l’evidència científica. En aquest marc va crear l’Observatori Joves i Benestar com una eina de diagnosi de la situació del jovent de la ciutat per identificar indicadors de salut on intervenir i millorar, aplicant un treball comunitari i en xarxa.

A l’octubre del 2022 es van presentar els resultats de l’Observatori a La Taula intersectorial d’estils de vida saludable en població infantojuvenil a la ciutat de Lleida. Una de les propostes de treball sorgides en aquesta taula va ser l’abordatge de la prevenció del consum d’alcohol en joves, ja que havien incrementat les dades respecte el 2019.

Bones pràctiques en l’àmbit municipal

El document de bones pràctiques que s’ha preparat recull vuit objectius, algunes de les quals es desglossen amb més accions. Aquests vuit propòsits són:

-Potenciar polítiques de prevenció ambiental i comunitària buscant la complicitat de tots els sectors i, en especial, d’aquells que puguin tenir major incidència en la ciutadania.

-Promoure una actitud exemplar en els actes públics que es duguin a terme per part de representants municipals.

-Afavorir i facilitar la publicitat i màrqueting d’espais públics a empres que fomentin conductes saludables i promoció de la salut.

-Fer extensiva aquesta proposta de bones pràctiques a totes les empreses que gestionen espais publicitaris de la ciutat (autobusos urbans, opis, etc.).

-Fomentar el treball transversal entre Regidories municipals per potenciar accions coordinades en promoció de la salut en infants, adolescents i joves, que promoguin la prevenció de conductes de risc, especialment en consum d’alcohol i addiccions comportamentals.

-Potenciar programes educatius dirigits a adolescents i joves per fer prevenció i reducció de riscos en el consum de tabac i alcohol i, jocs i apostes que puguin generar addicció.

-Potenciar programes educatius que empoderin a les famílies en el seu rol educatiu en estils de vida saludable, fomentin la parentalitat positiva i generin factors de protecció.

-Treballar amb la comunitat com agent clau en el coneixement de la realitat social de la ciutat i per implementar accions dirigides a la promoció de la salut de la ciutadania.

Altres punts de l’ordre del dia

De l’àmbit dels Drets Civils, s’ha donat compte dels convenis amb l’Amical de Mauthausen i altres camps, i de totes les víctimes del nazisme d’Espanya. El primer és per al foment de la sensibilització i la conservació de la Memòria Democràtica de la deportació a partir del projecte Buchenwald-Mauthausen i el segon conveni és per a la realització del projecte Stolpersteine, en el qual hi participa també el Centre Excursionista de Lleida.

El 24 d’aquest mes té lloc la II Jornada de Responsabilitat social que enguany porta per títol “Empresa+Persona amb discapacitat= Oportunitat”. L’objectiu és conscienciar i sensibilitzar l’empresa privada dels beneficis i les garanties de contractar una persona amb discapacitat. En el marc de la comissió s’ha informat sobre la jornada, així com també de l’acte de reconeixement a l’acció social i solidària a Lleida – 2023, que enguany celebra la desena edició i que també es farà aquest mes.

Altres expedients de l’ordre del dia han estat la proposta d’aprovació de les bases per a la convocatòria d’accions per a la defensa dels Drets Humans i dels Drets Humans de les dones en Cooperació al Desenvolupament, i diverses propostes de justificacions de subvencions d’Educació i Cooperació.

Finalment, s’han exposat les dades dels ajuts a famílies dels diferents barris de la ciutat, que cada mes s’actualitzen en el marc d’aquesta comissió. Les relatives al darrer mes són de 45.578,52 euros. La major partida s’ha destinat a alimentació, amb prop de 23.500 euros. S’han assignat 17.268 euros per a conceptes d’habitatge i la resta ha estat per a atenció a la infància, entre altres.