La Paeria rep 30 sol·licituds de joves per accedir a 6 habitatges de lloguer al Centre Històric

Avui ha finalitzat el termini de la convocatòria per adjudicar 6 pisos de lloguer per a menors de 30 anys

L’EMAU ha adjudicat també avui a Obrint Portes el projecte de masoveria urbana al Centre Històric per reformar i adaptar tres pisos amb joves que hi acabaran vivint

Ambdues iniciatives pretenen avançar en la transformació del Centre Històric, amb oportunitats d’habitatge, ocupació i emprenedoria per al jovent

Avui ha finalitzat el termini de la convocatòria per adjudicar 6 pisos de lloguer per a menors de 30 anys

L’EMAU ha adjudicat també avui a Obrint Portes el projecte de masoveria urbana al Centre Històric per reformar i adaptar tres pisos amb joves que hi acabaran vivint

Ambdues iniciatives pretenen avançar en la transformació del Centre Històric, amb oportunitats d’habitatge, ocupació i emprenedoria per al jovent

L’Ajuntament de Lleida ha rebut 30 sol·licituds de joves per accedir a 6 habitatges de lloguer al Centre Històric. Avui s’ha tancat el termini del concurs per tramitar les sol·licituds a l’Oficina Local d’Habitatge. Aquests pisos estan situats en diferents ubicacions del Centre Històric. Cinc d’ells tenen dues habitacions i el sisè, en té una. El lloguer oscil·la entre els 244 euros i els 483 euros.

Ara es farà la llista definitiva d’admesos a partir de les sol·licituds rebudes, per comprovar que compleixen els requisits determinats a la convocatòria, i es farà un sorteig per determinar l’ordre en què les persones candidates procediran a escollir l’habitatge d’acord amb la preferència indicada a la sol·licitud. La data del sorteig es publicarà a la pàgina web de l’EMAU i al taulell d’anuncis de l’Oficina Local d’Habitatge.

Es crearà una llista d’espera amb les persones sol·licitants no adjudicatàries per si, més endavant, hi ha baixes i es genera disponibilitat.

Aquest projecte és una de les línies per facilitar l’emancipació juvenil en matèria d’habitatge que s’han iniciat aquest any al Centre Històric per revitalitzar aquest barri i per obrir-lo al jovent. L’equip de govern avança cap a una transformació de la zona, perquè esdevingui un districte digital pensat per a joves, i en el qual el jovent tingui oportunitats pel que fa a l’habitatge, l’ocupació i l’emprenedoria.

Una altra de les línies que estan en marxa és un projecte de masoveria urbana. La Paeria, a través de l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU), ha adjudicat a l’entitat Obrint Portes SCCL el projecte per reformar i adaptar tres pisos a través del sistema de masoveria urbana amb els joves, menors de 30 anys, que viuran als mateixos habitatges. Els tres habitatges són del mateix immoble, propietat de l’EMAU, i allotjaran 6 joves. El contracte té per objecte cedir l’usdefruit dels pisos a l’entitat Obrint Portes per tres anys, prorrogables dos anualitats més.

S’hauran de destinar a habitatges compartits, amb habitacions individuals i espais d’ús compartit.  L’entitat assumirà les intervencions en els habitatges i la gestió, que comporta la selecció de les persones usuàries i el cobrament del lloguer assequible. El contracte del projecte entre l’EMAU i Obrint Portes és per un import de 8.550 euros (+IVA) el primer any i les següents anualitats seran de 5.760 euros (+IVA).

Les persones usuàries treballaran en les obres de reforma dels habitatges  per, posteriorment, compensar les hores de feina per rendes mensuals. En aquest sentit, es prioritzarà el perfil d’usuari que tingui dificultats per accedir al mercat lliure d’habitatge.

Actualment, l’EMAU té cedits en règim de masoveria  urbana cinc habitatges a la Mariola i la Bordeta  que allotgen 14 joves.