La Paeria tanca el pressupost de 2023 amb un romanent positiu de 942.240 euros

La comissió de Bon Govern ha informat avui de la liquidació pressupostària de l’any passat i d’una modificació de crèdit per import de 819.600 euros

També s’ha informat sobre l’actualització de les tarifes dels serveis educatius i dels tràmits necessaris per a la gestió municipal de l’aparcament de Sant Joan a partir de l’1 d’abril

La comissió de Bon Govern ha informat avui de la liquidació pressupostària de l’any passat i d’una modificació de crèdit per import de 819.600 euros

També s’ha informat sobre l’actualització de les tarifes dels serveis educatius i dels tràmits necessaris per a la gestió municipal de l’aparcament de Sant Joan a partir de l’1 d’abril

La comissió informativa de Bon Govern de l’Ajuntament de Lleida ha donat compte avui de la liquidació pressupostària de l’any 2023, que va tancar-se amb un romanent de tresoreria per a despeses generals de 942.240 euros.

Durant l’any 2023, els ingressos de l’Ajuntament de Lleida han estat de 190.965.891 euros i les despeses de 193.064.295 euros, amb un resultat pressupostari de -2.098.404 euros i un resultat pressupostari ajustat de 5.628.804 euros. El reconeixement de crèdit de despeses corrents de l’any anterior ha estat de 1.407.514,17 euros, que corresponen majoritàriament a rebuts de subministraments energètics i al tractament de residus domiciliaris.

Pel que fa als pressuposts dels organismes autònoms, l’Institut Municipal d’Ocupació ha tancat 2023 amb un resultat pressupostari ajustat de 359.510 euros i un romanent de 357.358 euros, mentre que Turisme de Lleida ho ha fet amb un resultat de 138.147 euros i un romanent de 85.887 euros.

La comissió ha informat també del primer expedient de modificació de crèdits d’aquest any, per incorporar els diners provinents dels romanents de tresoreria. La modificació del pressupost de l’Ajuntament serà de 819.600 euros, que aniran principalment a partides de despeses corrents en béns i serveis. També es tramiten modificacions de crèdit al pressupost de l’IMO per 350.223 euros i al de Turisme, per 85.889 euros, per incorporar els romanents.

Actualització de les taxes per serveis educatius

La comissió ha informat avui també l’expedient de modificació de les ordenances fiscals corresponents a les taxes per serveis educatius. Aquesta taxa no es va modificar com la resta d’ordenances fiscals a l’inici d’any, tenint en compte que les modificacions de preus s’aplicaran a partir del setembre, amb el nou curs, i no a l’inici d’any com la resta. A més, s’ha de remarcar que aquestes taxes no s’actualitzava des del 2022.

La modificació incorpora l’actualització dels nivells de renda lligats a l’IRSC (índex de renda de suficiència de Catalunya) per a modular les tarifes de les escoles bressol. La tarifa mensual es calcula mitjançant la tarifació social,  determinada per la renda i el nombre de membres de la unitat familiar, i serà d’entre 25 euros a 212 al mes i el servei fix de menjador tindrà un cost de 100 euros a 132 euros (varia segons els mesos que es presta el servei). El servei de menjador d’un dia esporàdic és de 10 euros. També s’actualitzen els preus de la resta de serveis educatius.

A més, es modifica la taxa per serveis esportius per fer-hi alguns ajustos.

Gestió municipal de l’aparcament de Sant Joan

També s’ha informat de l’aprovació definitiva del reglament del servei de pàrquings municipals, del projecte d’establiment del servei d’aparcament soterrat de la plaça Sant Joan i de la modificació de l’ordenança fiscal que el regularà, tràmits tots ells necessaris perquè l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU) assumeixi el servei a partir de l’1 d’abril. Aquest fet implica modificar l’encàrrec de gestió a l’EMAU.