La primera fase de les obres de renaturalització del Parc de Les Basses contempla la demolició de l’espai pavimentat i la construcció de dues basses.

La primera fase de renaturalització del Parc de Les Basses contempla la demolició de l’espai pavimentat i la construcció de dues basses

Després, es farà la plantació de 102 arbres i un jardí d’aromàtiques i se senyalitzarà l’entorn

El material resultant de l’enderroc del paviment s’utilitzarà per a l’estructura de la xarxa de camins, per evitar la generació de runa

El Dilluns de Pasqua la zona en obres quedarà tancada i es facilitarà un espai ampli per al gaudi

Després, es farà la plantació de 102 arbres i un jardí d’aromàtiques i se senyalitzarà l’entorn

El material resultant de l’enderroc del paviment s’utilitzarà per a l’estructura de la xarxa de camins, per evitar la generació de runa

El Dilluns de Pasqua la zona en obres quedarà tancada i es facilitarà un espai ampli per al gaudi

Les obres de renaturalització del Parc de Les Basses estan en marxa amb l’execució de la primera fase, que consisteix en la demolició de l’espai de paviment i la construcció de dues basses. El projecte de remodelació del Parc pretén ampliar, millorar i consolidar la massa vegetal, per a promoure les àrees de descans, passeig i observació en l’àmbit de 5,7 hectàrees on estaven les antigues piscines.

Les actuacions previstes inclouen la demolició de fins a 6.900 metres quadrats de paviments existents sense drenatge d’aigua i d’altres elements existents en mal estat de conservació. La runa resultant es triturarà per a servir de base d’una nova xarxa de camins d’1,1 km de longitud. Així s’evita la generació de runa i s’apliquen criteris d’economia circular. També es construirà una nova xarxa de reg i nous drenatges.

L’obra civil està previst que es conclogui abans de l’estiu i, després, es procedirà a la plantació de l’arbrat i del jardí d’aromàtiques, així com a la instal·lació de la cartelleria. Així, en la fase següent, es plantaran 102 arbres de 16 espècies diferents, que conformaran ambients de bosc d’alzinar mediterrani, bosc caducifoli i bosc de ribera, amb plantes enfiladisses, entapissants i herbàcies. A més, es crearà un jardí sensorial de plantes aromàtiques i es sembraran dues hectàrees de prats. Finalment, l’espai comptarà també amb una làmina d’aigua de 1.870 metres quadrats, amb una bassa de reg i una bassa naturalitzada. Aquest espai promourà la presència d’amfibis, libèl·lules, insectes aquàtics i vegetació aigualosa

L’espai estarà degudament senyalitzat amb la col·locació de senyals informatius de flora i fauna, alhora que s’ubicarà una tanca, bancs i una estructura lleugera d’ombreig.

Tal com recull el projecte, la intervenció se centra en revegetat i naturalitzar per enriquir la biodiversitat. Per aconseguir-ho es prioritza la diversificació de les espècies d’arbres i arbustos, triant-ne d’autòctones amb bona adaptació al clima de Lleida; la millora dels sòls degradats; la substitució de les gespes d’alt consum hídric per prats naturals; la millora de la gestió de la poda; i implantar la gestió integrada de plagues; entre d’altres.

Està previst que les obres acabin el darrer trimestre d’aquest 2024. El conjunt de l’actuació té un cost previst de 545.140,72 euros, i l’està executant l’empresa Ambitec.

Aquesta acció s’emmarca en el projecte URBAN-NAT Lleida, de renaturalització, adaptació al canvi climàtic i millora de la biodiversitat de la zona urbana i periurbana de Lleida, que compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea-Next GenerationEU.

Dilluns de Pasqua

El Dilluns de Pasqua és una celebració que acostuma a aplegar famílies i grups d’amics a Les Basses. La zona on estan treballant les màquines per executar el projecte quedarà tancada per garantir la seguretat en aquest entorn. Hi haurà un espai ampli que es podrà utilitzar per celebrar la tradició de menjar la Mona. L’Ajuntament de Lleida hi instal·larà sanitaris químics portàtils.

S’ha de recordar que, com s’indica en l’accés al parc, s’hi poden fer pícnics, però no es pot fer foc, ni llençar residus fora dels espais habilitats (papereres i contenidors). No es pot accedir a l’interior amb cotxes i els gossos s’han de portar lligats. L’incompliment d’aquestes normes suposa l’aplicació de sancions segons l’ordenança per a la protecció i gestió dels espais vers de Lleida.