©Mario Gascón - Presentació de la campanya "Tot un món per jugar" de les Ludoteques municipals..

Les Ludoteques municipals presenten una campanya sobre la tria conscient de joguines per als infants

“Tot un món per jugar” és un projecte d’assessorament a famílies, escoles, entitats i ciutadania en general per reflexionar sobre la importància del joc, com a eina d’aprenentatge, en el desenvolupament integral dels infants i la tria de joguines lliures d’estereotips. S’ha editat un tríptic i un vídeo informatiu, i s'han realitzat xerrades amb famílies d'Escoles Bressol i Ludoteques Municipals.

“Tot un món per jugar” és un projecte d’assessorament a famílies, escoles, entitats i ciutadania en general per reflexionar sobre la importància del joc, com a eina d’aprenentatge, en el desenvolupament integral dels infants i la tria de joguines lliures d’estereotips. S’ha editat un tríptic i un vídeo informatiu, i s'han realitzat xerrades amb famílies d'Escoles Bressol i Ludoteques Municipals.

La Xarxa municipal de Ludoteques de Lleida ha presentat la campanya “Tot un món per jugar” que té l’objectiu de reflexionar sobre la importància del joc en el desenvolupament integral dels infants i la tria conscient de joguines i lliure d’estereotips per acompanyar-lo. La tinent d’alcalde i regidora d’Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes, Sandra Castro, ha subratllat que el joc és una eina fonamental per a l’aprenentatge dels infants i que els primers aprenentatges es produeixen a través del joc. Per això, ha afegit que té un valor afegit fer-ho d’una manera divertida, sense que requereixi d’un esforç o desconnexió dels interessos dels infants. Tall de veu S.Castro

Castro ha remarcat també que la coeducació és fonamental en tots els àmbits, ja sigui a les escoles com a les famílies, en el lleure educatiu i en el terreny comunitari.  La iniciativa s’emmarca dins de la Lleida Educadora, que fomenta valors i treballa en la igualtat de gènere des del 0 anys i en prevenir les violències.

La campanya pretén atendre la necessitat que hi ha entorn a la tria de les joguines, perquè abans de fer la tria s’ha de pensar i escollir de forma equilibrada i conscient per ajudar a l’enriquiment i creixement dels infants. El projecte consta de diferents fases: ja s’han fet xerrades amb famílies per traslladar aquesta importància i reflexionar sobre el tema i al primer trimestre del 2023 es treballaran espais de reflexió i assessorament dirigides a professionals de l’educació per animar a introduir el joc dins les aules com una eina més d’aprenentatge.

S’ha editat un tríptic amb els missatges clau de la campanya que mostren les joguines com a eines facilitadores del joc, motiu pel qual s’ha de tenir cura sobre allò que es posa a l’abast dels infants. S’acompanya d’un vídeo que complementa la informació i que, igualment, es difondrà a les famílies i a través de les xarxes socials per insistir en la importància de la tria de joguines.

Vídeo - Campanya "Tot un món per jugar", de les Ludoteques municipals