Logotip de les destinacions turístiques intel·ligents.

Lleida rep la certificació de Destinació Turística Intel·ligent

Aquesta consideració, que emet la Secretaria d'Estat de Turisme, té en compte aspectes com la governança, la innovació, la tecnologia, la sostenibilitat i l'accessibilitat. El lliurament del distintiu es farà el 19 de gener, a Madrid, en el marc de FITUR

Aquesta consideració, que emet la Secretaria d'Estat de Turisme, té en compte aspectes com la governança, la innovació, la tecnologia, la sostenibilitat i l'accessibilitat. El lliurament del distintiu es farà el 19 de gener, a Madrid, en el marc de FITUR

L'Ajuntament de Lleida, a través de Turisme de Lleida, ha rebut el distintiu d'adhesió que permet que la ciutat iniciï el camí de transformació cap a Destinació Turística Intel·ligent (DTI).

Aquesta comunicació arriba després que la Secretaria d'Estat de Turisme, a través de SEGITTUR, hagi elaborat un informe de diagnòstic i un pla d'acció que són el primer pas per assolir aquesta consideració com a DTI.

La Paeria va aportar a través de Turisme de Lleida la documentació requerida, que consisteix a resoldre una bateria de requisits que permeten avaluar si la ciutat està en línia amb la metodologia DTI. A partir d'aquesta base, es fa la diagnosi que es plasma en l'esmentat pla d'acció que concreta les accions que haurà d'implementar la destinació certificada, en aquest cas, la ciutat de Lleida.

La metodologia es treballa des d'un enfocament transversal basat en cinc eixos: governança, innovació, tecnologia, sostenibilitat i accessibilitat.

Les DTI es defineixen com a destinacions turístiques innovadores, que es consoliden sobre una infraestructura tecnològica d'avantguarda. D'aquesta manera es garanteix el desenvolupament sostenible del territori turístic, accessible per a totes les persones i que facilita la interacció i integració dels visitants amb l'entorn. És així com s'incrementa la qualitat de l'experiència a la destinació i es millora, a més, la qualitat de vida de les persones que hi viuen.

El lliurament del distintiu es farà el 19 de gener, a Madrid, en el marc de FITUR. A partir d'ara, la ciutat de Lleida passa al segon nivell, ha d'executar el pla d'acció proposat per la metodologia SEGITTUR i entra en un procés de renovació permanent de la distinció.

El programa 'Destino Turístico Inteligente' és un projecte que promou la Secretaria d'Estat de Turisme (SETUR), i és gestionat per la Societat Mercantil Estatal per a la Gestió de la Innovació i les Tecnologies Turístiques (SEGITTUR). L'objectiu del programa és contribuir a la millora de la competitivitat de les destinacions turístiques i la qualitat de vida de les persones que hi viuen.