En aquesta trobada, a la qual van assistir una cinquantena de persones en representació del sector de la cultura es va descriure als assistents i assistentes el nou model d'organització i funcionament del Consell de Ciutat.

Primera sessió plenària del Consell Municipal de Cultura del 2023

El regidor de Cultura, Ciutat i Transició Ecològica, Jaume Rutllant, va explicar a les persones assistents el nou model d’organització i participació en aquest ens, d'acord al nou reglament en què s'està treballant 

El regidor de Cultura, Ciutat i Transició Ecològica, Jaume Rutllant, va explicar a les persones assistents el nou model d’organització i participació en aquest ens, d'acord al nou reglament en què s'està treballant 

El regidor de Cultura, Ciutat i Transició Ecològica, Jaume Rutllant, va presidir aquest dimarts la primera sessió plenària del Consell Municipal de Cultura del 2023.

En aquesta trobada, a la qual van assistir una cinquantena de persones en representació del sector de la cultura es va descriure als assistents i assistentes el nou model d'organització i funcionament del Consell de Ciutat amb què treballa l'equip de renovació de l'Acció Participativa de l'Ajuntament de Lleida des de mitjans del 2021.

Un nou model que esdevé el marc de referència i funcionament dels Consells Sectorials o Temàtics com és el cas del Consell Municipal de Cultura, motiu pel qual durant la sessió es va exposar i demanar aportacions, en relació als continguts de l'esborrany del nou "Reglament d'organització i funcionament dels Consells Sectorials o Temàtics de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Lleida”.

En el decurs de la sessió es van recollir les propostes i suggeriments dels/les membres del Consell, la majoria de les quals referents a la nova composició que es preveu acordar en els propers mesos.