Un grup d'agents cívics amb membres de la Guàrdia Urbana.

Prop de 9.500 actuacions dels agents cívics en el primer semestre de l’any

Lleida ha incorporat recentment sis noves persones que vetllen pel compliment de les ordenances de civisme i neteja, així com en l’àmbit assistencial, trànsit i via pública

La incorporació d’aquest perfil a la ciutat respon a les convocatòries que realitza el Servei d’Ocupació de Catalunya

Lleida ha incorporat recentment sis noves persones que vetllen pel compliment de les ordenances de civisme i neteja, així com en l’àmbit assistencial, trànsit i via pública

La incorporació d’aquest perfil a la ciutat respon a les convocatòries que realitza el Servei d’Ocupació de Catalunya

Els agents cívics han realitzat prop de 9.500 actuacions en el primer semestre de l’any. La seva missió és donar suport a la ciutadania i vetllar pel compliment de les ordenances de civisme i neteja, així com donar suport en l’àmbit assistencial, trànsit i via pública mitjançant la mediació i la pedagogia.

Els agents cívics són guiats i gestionats per la Guàrdia Urbana, amb una vocació i un servei molt transversal que ajuden a buscar solucions en situacions que passen a la ciutat a través de la mediació i el diàleg i que en poques ocasions requereixen el suport de la policia local.

Tot i així, cal destacar que del total d’actuacions, el 33% correspon a actuacions en matèria de l’ordenança de neteja, el 23% tenen a veure amb l’ordenança de civisme, el 22% amb actuacions en matèria de trànsit i el 19,5% amb tasques assistencials, majoritàriament corresponent a donar informació a la ciutadania.

Lleida ha incorporat recentment sis nous agents cívics que seguiran realitzant les funcions que tenen assignades:

- vetllar pel civisme en l’ús i conservació dels espais públics

- vetllar pel compliment de les Ordenances, per exemple, advertint propietaris d’animals de companyia, conductors de VMP, transeünts i conductors.

- avisar els serveis municipals quan detecten desperfectes o deficiències en el mobiliari urbà: bancs trencats, jocs infantils en mal estat, paviments amb risc de caiguda, grafits...

- controlar les entrades i sortides de centres educatius de la ciutat, ajudant a canalitzar els fluxos de persones

- col·laborar en campanyes informatives de l'Ajuntament de Lleida encaminades a la promoció d’hàbits saludables i la millora de la convivència.

- anar a zones específiques on s'han detectat queixes individuals o col·lectives.

- avisar la Guàrdia Urbana davant qualsevol fet que sigui competència dels cossos i forces de seguretat.

- atendre i ajudar, en primera instància, qualsevol ciutadà/na que ho requereixi i/o demani informació sobre algun servei.

La incorporació d’aquest perfil a la ciutat respon a les convocatòries que realitza el Servei d’Ocupació de Catalunya.