La regidora Anna Florista extreu una de les boles triades en el sorteig.

Sorteig per a la selecció de les meses per a les eleccions al Parlament del 12 de maig

A partir del número 159 es designarà el president i la resta de membres i suplents de cada mesa electoral

A partir del número 159 es designarà el president i la resta de membres i suplents de cada mesa electoral

El Saló de Sessions de la Paeria ha acollit aquest matí el ple extraordinari de sorteig de les meses electorals a Lleida per a les Eleccions al Parlament de Catalunya del pròxim 12 de maig.

El número triat en el sorteig ha estat el 159, a partir del qual es designaran el president i la resta de membres i suplents de cada mesa electoral, amb intervals de 7, tal com ha quedat establert al sorteig. Es trien un president, un primer vocal i un segon vocal, així com dos suplents del president i un per cada vocal, per a cadascuna de les 139 meses que hi haurà en els 42 col·legis electorals de la ciutat.

Les persones que integren les meses surten del cens de la ciutat, les escullen els ajuntaments per sorteig i són nomenades per les juntes electorals de zona. Els i les membres de mesa han de ser majors de 18 anys i menors de 70, i han de saber llegir i escriure. A partir dels 65 anys, es pot renunciar al càrrec, sempre que es manifesti a la junta electoral de zona que correspongui. El president/a ha de tenir el títol de batxillerat o el de formació professional de 2n grau o, subsidiàriament, el graduat escolar o equivalent.

El nombre d’electors a la ciutat serà de 98.452 (93.468 corresponen al cens d’electors residents i 4.984 als que viuen a l’estranger).

Les persones interessades poden consultar la seva inscripció al cens electoral en aquest enllaç. A partir de la setmana vinent s’habilitarà un tràmit a la web de la Paeria perquè cada persona pugui consultar si ha resultat seleccionada per a constituir una mesa electoral.

Enllaç a la retransmissió del ple de sorteig de les meses electorals