La trobada ha tingut lloc avui a l'ajuntament.

Trobada de l’alcalde Larrosa amb els agents del sector immobiliari de Lleida

Durant la reunió s’ha analitzat la situació de l’habitatge a Lleida i possibles mesures per impulsar l’activitat al Centre Històric

Durant la reunió s’ha analitzat la situació de l’habitatge a Lleida i possibles mesures per impulsar l’activitat al Centre Històric

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i els tinents d’alcalde Begoña Iglesias i Carlos Enjuanes, han mantingut avui una trobada amb representants dels col·lectius de la promoció immobiliària, dels API i dels arquitectes, per tal d’analitzar la situació de l’habitatge a Lleida.

Durant la reunió s’ha tractat de mesures per impulsar l’habitatge al Centre Històric, com a mesura per a dinamitzar el barri. Així, s’ha parlat de com promoure la rehabilitació, incloent-hi els edificis del carrer Major i la resta de l’Eix Comercial, perquè a més de l’ús comercial tinguin un major ús residencial que doni més vida als carrers.

Un altre dels àmbits que s’han tractat en la trobada ha estat el desenvolupament dels terrenys que estaven inclosos en l’àrea estratègica residencial (ARE) de Lleida –SUR8, SUR9 i SUR 23–, ja que es reformularà la seva tramitació d’acord amb la Generalitat per a fer-la més viable.

L’alcalde també ha informat els assistents a la trobada de les gestions fetes amb la Generalitat per a impulsar la promoció d’habitatge social a Lleida i del fet que la Paeria ja ha demanat al Govern el canvi dels preus dels mòduls d’habitatges qualificats de protecció oficial, per passar la ciutat de la zona B a la A. D’aquesta manera es vol aconseguir que la seva promoció sigui rendible per a la iniciativa privada i puguin tirar endavant noves promocions.